Edmund Wojnowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Edmund Wojnowski

Edmund Wojnowski
Edmund Wojnowski
Data i miejsce urodzenia 2 kwietnia 1932 r.
Sierakowice
Data i miejsce śmierci 11 marca 2018 r.
Olsztyn
KW PZPR Olsztyn I sekretarz

Edmund Franciszek Wojnowski (ur. 2 kwietnia 1932 r. w Sierakowicach, zm. 11 marca 2018 r. w Olsztynie, syn Franciszka i Gertrudy) – polityk, członek PZPR, I sekretarz KW PZPR Olsztyn, doktor nauk humanistycznych.

Szkoła i wykształcenie

Był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1957 r.) oraz doktorem nauk humanistycznych. Studia doktoranckie odbył w latach 1964–1967 w Instytucie Historii PAN.

Praca

Od 1951 r. był pracownikiem placówek oświatowych, a od 1967 r. (1968 ?) pracownikiem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie kierował Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych. Był organizatorem Instytutu Nauk Politycznych na WSR i jego kierownikiem do 1972 r.
Od 1964 r. był pracownikiem Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (OBN), gdzie zorganizował pracownię badań nad współczesnością Warmii i Mazur, którą kierował do 1968 r. Piastował stanowisko dyrektora OBN od listopada 1983 r. do maja 1990 r.

Działalność społeczna i polityczna

Organizacje młodzieżowe
Od 1947 r. działał w organizacjach młodzieżowych powiatu braniewskiego; w 1959 r. był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie [ZMS] oraz członkiem KC ZMS.
PZPR
Od 1952 r. był członkiem PZPR. W latach 1958–1959 (1962 ?) był sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Braniewie; w latach 1962–1964 był członkiem egzekutywy i sekretarzem propagandy KMiP PZPR Olsztyn. Od 1968 r. był I sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR WSR Olsztyn, następnie I sekretarzem KU PZPR ART.
Był członkiem KW PZPR Olsztyn od lutego 1960 r.; od marca 1971 r. członkiem egzekutywy KW, od września 1972 r. sekretarzem propagandy KW, a od grudnia 1977 r. I sekretarzem KW PZPR Olsztyn. Wszystkie te funkcje sprawował do stycznia 1981 r.
Był zastępcą członka KC PZPR.
Inne
Był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (1978–1980).
Był posłem na Sejm PRL VIII kadencji (1980–1985) i członkiem sejmowych komisji: Spraw Zagranicznych i Kultury.
W latach 70. XX w. był przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie.

Działalność naukowa

Wojnowski był autorem i redaktorem m.in. następujących książek:

  • Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, pod red. E. Wojnowskiego, Olsztyn 1985.
  • Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Wybór dokumentów 1994-2004, red. T. Baryła, W. Hojszyk, E. Wojnowski, Olsztyn 2004.
  • Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy (1946-2006), Olsztyn 2006

Zobacz też

Edmund Wojnowski, pl.wikipedia.org [14.11.2014]

Bibliografia

katalog.bip.ipn.gov.pl
Gieszczyński W.,Od narodzin "Solidarności" do Trzeciej Rzeczpospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w w województwie olsztyńskim (1980–1989), Olsztyn 2011.
Korejwo, M. T., PZPR na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego, Olsztyn 2011.