Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Budynek EUH-E.Źródło: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [16.06.2014]
Budynek EUH-E.
Źródło: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [16.06.2014]
Data założenia: 2001 rok
Poziom szkoły: niepubliczna uczelnia
Adres: 82-300 Elbląg ul. Lotnicza 2

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – niepubliczna szkoła wyższa. Istnieje od 2001 roku na terenie miasta Elbląg.

Historia

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna uruchomiona została na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001 roku jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku przekształcona została w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku. o szkolnictwie wyższym.

Od 2005 roku uczelnia jest uczestnikiem europejskiego programu wymiany studentów i naukowców Socrates-Erasmus, w ramach którego studenci mogą zdobywać wiedzę w partnerskich uczelniach w całej Europie. Ponadto EUH-E dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Budynek uczelni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Struktura

Organ jednoosobowy uczelni to J.M. Rektor i Dziekan Wydziału. Natomiast kolegialnym organem jest Senat Uczelni. W skład Senatu Uczelni wchodzą:

  • J.M. Rektor, jako przewodniczący senatu
  • prorektorzy
  • dziekani
  • prodziekani
  • kanclerz
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni w pełnym wymiarze
  • jeden przedstawiciel studentów
  • pięciu przedstawicieli założyciela, którymi mogą być również osoby niezatrudnione na uczelni

Władze uczelni

Osiągnięcia

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W praktyce oznacza to, że wszystkie oferowane przez uczelnię kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.

Absolwenci

Dotychczas dyplom uczelni uzyskało ponad 10 tys. absolwentów. Uczelnia wspiera swoich absolwentów w wejściu na rynek pracy. W tym celu powołała Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, w ramach którego działa Klub Absolwenta.

Ciekawostki

W uczelni działa Chór akademicki "Cantata" pod dyrekcją Anny Drózda-Kulkowskiej. Członkami chóru są studenci i pracownicy EUH-E. Chór uświetnia wszystkie uroczystości uczelni i bierze udział w koncertach i festiwalach, zarówno w kraju jak i za granicą.

Bibliografia

uczelnie.pl [16.06.2014]
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna [20.06.2014]