Formatowanie tekstu hasła

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Tekst hasła można pogrubić, pochylić, wciąć, przełamać (przejść do nowej linii) w miejscu pożądanym przez autora. Pochyłe pismo osiąga się umieszczając tekst w podwójnych apostrofach:

''fragment tekstu, który ma być pochylony''

tekst pochylony


Pogrubione pismo uzyskuje się umieszczając fragment między potrójnymi apostrofami

'''fragment tekstu, który ma być pogrubiony'''

tekst pogrubiony


Pogrubienie i pochylenie jednocześnie otrzymujemy umieszczając tekst między pięcioma apostrofami

'''''fragment tekstu, który ma być pochylony i pogrubiony'''''

tekst pochylony i pogrubiony


Wcięcie polega na odsunięciu fragmentu tekstu od lewego brzegu ekranu. Realizuje się je przy pomocy wikikodu

    :Pojedyncze wcięcie
    ::Podwójne wcięcie
    :::Potrójne wcięcie
    ::::Poczwórne wcięcie 
Pojedyncze wcięcie
Podwójne wcięcie
Potrójne wcięcie
Poczwórne wcięcie


Aby dwukropek zadziałał jako wikikod wcięcia, musi znajdować się na samym początku linii tekstu. Dwukropki wplecione w tekst są wyświetlane jako dwukropki.


Tekst można przełamać (przejść do nowej linii wstawiając między wyrazami wikikod

koniec linii.<br/> Początek nowej linii

............................................................................................................koniec linii.
Początek nowej linii.............