Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 2002
Założyciel -
Siedziba 10-516 Olsztyn, pl. Józefa Bema 5
Profil działalności wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego
Kontakt tel.: 89 521 05 69, e-mail: fundacja-fzo@o2.pl
KRS 0000119787

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" – organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z powiatu olsztyńskiego.

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"
Siedziba Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej". Źródło: www.fundacjafzo.home.pl
Prezes Zarządu – Elżbieta Bilińska-Wołodźko. Źródło: www.fundacjafzo.home.pl
Przewodniczący Rady – Mirosław Pampuch. Źródło: www.naszolsztyniak.pl

Historia

Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" powstała w 2002 r. z inicjatywy kilku instytucji samorządowych i pozarządowych oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Założycielami Fundacji byli:

Obecnie Fundacja pozyskuje fundusze na stypendia dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec, jak i stałymi sympatykami Fundacji. Od 17 stycznia 2005 r. "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" posiada status organizacji pożytku publicznego[1] – Fundację można wesprzeć, przekazując na jej cele 1% podatku dochodowego.

Siedziba Fundacji mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (II piętro, pokój nr 237).
Od 2003 do 2012 r. Fundacja FZO przyznała 483 stypendiów dla uczniów i studentów z powiatu olsztyńskiego na łączną kwotę prawie 650 000 zł.

Statut

Obowiązujący Statut Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" został uchwalony 9 marca 2011 r. Struktura Statutu:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele działania Funduszu
 • Rozdział III. Majątek i dochody Funduszu
 • Rozdział IV. Organy Funduszu
 • Rozdział V. Postanowienia końcowe

Cele

Fundacja posiada trzy główne cele statutowe. Do najważniejszych z nich należy wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez finansowanie stypendiów. FZO zajmuje się również realizacją programów społecznych i gospodarczych zakładających rozwój powiatu olsztyńskiego w takich dziedzinach jak oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rozwój kultury regionu czy przeciwdziałanie patologiom, zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii. Fundacja obrała za swój cel również zdobywanie funduszy zewnętrznych wśród organizacji pozarządowych zgodnie z konkretnymi programami.

Zarząd

Zarząd:

Pracami Zarządu, w skład którego wchodzą 4 osoby, kieruje Prezes. Prezes jest również osobą reprezentującą Fundusz na zewnątrz. Zarząd powoływany jest na okres 4 lat a do jego kompetencji należy między innymi kierowanie działalnością Funduszu i zarządzanie jego majątkiem, a także ustalanie planu działania Funduszu.

Formy działalności

Fundusz realizuje swoje cele określone w statucie przez:

 • fundowanie stypendiów socjalnych, naukowych, i sportowych dla dzieci i młodzieży
 • programy edukacyjne i wychowawcze, a także programy przeciwdziałające patologiom społecznym i przestępczości wśród młodzieży
 • programy pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym
 • programy kulturalne i z zakresu ochrony środowiska, a także poprzez publikacje służące rozwojowi kulturalnemu regionu
 • szkolenia dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych wolontariuszy i wspieranie nowatorskich działań instytucji oświatowo-wychowawczych
 • programy z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw obywatelskich
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i mediami w celu wspierania działań Funduszu

Przypisy

Bibliografia

bazy.ngo.pl [16.04.2014]
Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" [16.04.2014]
olsztynpress.pl, Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" ogłosiła kryteria i terminy dla stypendystów! [16.04.2014]
powiat-olsztynski.pl [16.04.2014]