Fundacja Brydżowa "Inwit"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Brydżowa "Inwit"

Fundacja Brydżowa "Inwit"
Rok założenia 2005
Założyciel Zbigniew Zemanowicz
Siedziba Olsztyn
Profil działalności popularyzacja brydża sportowego
Kontakt ul. Zbożowa 1B, 10-806 Olsztyn

e-mail: haldan@verso.net.pl

KRS 0000242230


Fundacja Brydżowa "Inwit" – fundacja z siedzibą w Olsztynie działająca od 2005 r. Obszarem działalności Fundacji jest kultura fizyczna, sport i turystyka. Prezesem Fundacji jest Zbigniew Zemanowicz.

Historia

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. Od 27 września 2005 r. posiada status stowarzyszenia i na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000024223. Od 4 listopada 2008 r. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do pobierania 1% podatku.

Statut

Fundacja Brydżowa "Inwit" działa w oparciu o Statut, który wyznacza cele, zadania oraz formy jej działalności.

Cele

Misją Fundacji jest:

  • popularyzacja brydża sportowego
  • pomoc zawodnikom
  • organizacja konkursów i imprez promujących brydża
  • organizowanie szkoleń, kursów nauki gry w brydża

Obszarem działalność Fundacji jest szeroko pojęte upowszechnienie i wspieranie kultury fizycznej i sportu.

Zarząd

Fundacja reprezentowana jest przez Zarząd, który stanowi jej organ uchwałodawczy i wykonawczy.

Zarząd Fundacji tworzą:

W skład Komisji Rewizyjnej, która pełni funkcję kontrolną, wchodzą:

  • członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Sól
  • członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Nideraus
  • członek Rady Nadzorczej – Wiesław Dargiewicz
  • członek Rady Nadzorczej – Tomasz Niedźwiedź

Formy działalności

Organizacja "Inwit" prowadzi działalność gospodarczą, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W ramach swoich działań Fundacja organizuje odpłatne kursy, szkolenia, ale także prowadzi nieodpłatną działalność w ramach promowania i popularyzacji brydża sportowego.

Jednym z turniejów organizowanych przez Fundację jest Warmińska Majówka Brydżowa.

Zobacz też

sport.wm.pl, Warmińska Majówka Brydżowa. Spróbuj swych sił [10.06.2014]

Bibliografia

bazy.ngo.pl [07.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [07.04.2014]