Fundacja Moda na Warmię i Mazury

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Moda na Warmię i Mazury

Logo fundacji
Logo fundacji
Rok założenia 2013
Siedziba Ługwałd 35, 11-001 Dywity
Profil działalności promocja regionu
Kontakt tel./fax 89 5120307, modanamazury.pl
KRS 0000450160

Fundacja Moda na Warmię i Mazury – fundacja działająca na terenie Warmii i Mazur, zajmująca się promocją regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Hasło promocyjne fundacji brzmi: Poznaj najciekawsze miejsca, imprezy i atrakcje turystyczne w dźwięku i obrazie!. Prezesem fundacji jest Ewa Domaradzka-Ziarek.

Fundacja Moda na Warmię i Mazury [15.08.2014]

Historia

Fundacja zarejestrowana została 15 lutego 2013 roku.

Statut

Fundacja działa w oparciu o statut, który dostępny jest w siedzibie fundacji.

Cele

Celami Fundacji Moda na Warmię i Mazury są:

 • promocja regionu Warmii i Mazur na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
 • edukacja młodzieży służąca promocji regionu
 • propagowanie turystyki na Warmii i Mazurach
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu:
  • działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia
  • integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie
 • działanie na rzecz informatyzacji regionu i propagowania nowych technologii
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury na Warmii i Mazurach
 • wspieranie instytucji samorządowych na rzecz rozwoju turystycznego na Warmii i Mazurach
 • wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i firmami działającymi na rzecz rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach;
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Polski i zagranicą w zakresie walorów przyrodniczych Warmii i Mazur

Zarząd

Formy działalności

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację konferencji i debat dotyczących regionu
 • organizację kursów, szkoleń i warsztatów
 • podejmowanie dyskusji, badań, organizacji seminariów naukowych w kręgach środowiska akademickiego, gospodarczego, środków masowego przekazu
 • organizowanie koncertów, imprez kulturalnych, turystycznych i integracyjnych promujących region
 • współpracę przy redagowaniu serwisów internetowych promujących region
 • prowadzenie radia internetowego promującego region w Polsce i na świecie
 • działalność wydawniczą, produkcję radiową, telewizyjną i filmową
 • współpracę z mediami regionalnymi, ogólnopolskimi i polonijnymi
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów fundacji
 • organizowanie akcji społecznych
 • wspieranie wszelkich inicjatyw realizujących cele fundacji

Fundacja m.in. wydaje muzyczne przewodniki po Warmii i Mazurach przygotowane w formie reportaży radiowych. Płatne przewodniki dostępne są na stronie internetowej modanamazury.pl. Na stronie internetowej można odnaleźć też filmy promujące Warmię i Mazury, dotyczące najpiękniejszych miejsc regionu i atrakcji turystycznych.

Bibliografia