Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus" w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus" w Ostródzie

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 1992
Założyciel Paweł Prusik
Siedziba ul. Wierzbowa 7, 14-100 Ostróda
Profil działalności pomoc niepełnosprawnym
Kontakt tel.: 665-555-790, e-mail: kontakt@sanus.aniwo.pl, sanus.aniwo.pl
KRS 0000026673

Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus" w Ostródzie – fundacja charytatywna z siedzibą w Ostródzie, zajmująca się pomocą i wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Jej prezesem jest Paweł Prusik.

Historia

Fundacja została zarejestrowana 23 stycznia 1992 r. Początkowo zajmowała się głównie rozpoznaniem problemów niepełnosprawności w regionie – badaniem środowiska, oddziaływaniem władz lokalnych na problem niepełnosprawności, uczestnictwem w szkoleniach dla liderów instytucji pozarządowych i pomocą administracyjno-prawną (pisaniem podań) dla osób niepełnosprawnych. W 1994 r. Fundacja uruchomiła sklep z tanią odzieżą przy współpracy z Fundacją SOS Warszawa.

W styczniu 1995 r. Fundacja rozpoczęła program psychoedukacji dla niepełnosprawnych z dwunastu ościennych gmin pod tytułem "Możesz jeśli chcesz". Uchwałą Zarządu w styczniu 1995 r. Fundacja postanowiła wszystkie swoje wysiłki skierować w działania na rzecz niepełnosprawnych na wsi[1].

Statut

Fundacja działa w oparciu o Statut, który składa się z następujących części:

 • Rozdział I. Postanowienia ogóle
 • Rozdział II. Cele Fundacji
 • Rozdział III. Majątek Fundacji
 • Rozdział IV. Organizacja Fundacji i jej władza
 • Rozdział V. Przepisy końcowe

Statut Fundacji dostępny jest na stronie internetowej organizacji: sanus.aniwo.pl, Statut.

Cele

Do celów Fundacji należą:

 • działania na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej
 • pomoc materialna niepełnosprawnym
 • organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych

Zarząd

 • prezes – Paweł Prusik
 • sekretarz – Elżbieta Bastkowska
 • skarbnik – Jan Rogalski

Formy działalności

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie ośrodka wczasowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 • organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej
 • wymianę doświadczeń w zakresie organizacji życia w środowisku osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej
 • prowadzenie turnusów szkoleniowo-rekreacyjnych w ramach integracji środowiska
 • tworzenie i rozwijanie działalności wydawniczej i poligraficznej za pośrednictwem środków przekazu
 • współpracę z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym fizycznie
 • prowadzenie działalności dochodowo-gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację celów Fundacji

Przypisy

 1. Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus" w Ostródzie [10.06.2014]

Bibliografia

bazy.ngo.pl [22.04.2014]
Fundacja Niepełnosprawnych "Sanus" w Ostródzie [22.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [22.04.2014]