Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Logo Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Logo Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Rok założenia 2003
Siedziba ul. Klasztorna 1, 11-036 Gietrzwałd
Profil działalności działalność o charakterze religijnym, charytatywno-opiekuńczym, kulturalno-społecznym
Kontakt tel.: 89 512 31 02, e-mail: rektorat@sanktuariummaryjne.pl
KRS 0000181540

Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – fundacja działająca od 2003 roku przy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Jedną z najważniejszych inicjatyw Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej było powołanie Maryjnego Centrum Pomocy Rodzinie. Prezesem Zarządu fundacji jest ks. Marcin Chodorowski.

Historia

Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 19 grudnia 2003 roku. Pięć lat później - 1 grudnia 2008 roku - Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja od początku swojej działalności podjęła współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czego efektem jest funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików "Źródełko" na terenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

W okresie od 20 marca do 30 listopada 2009 roku założone przez fundację Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło cotygodniowe dyżury specjalistów. Do dzisiaj w Maryjnym Centrum Pomocy Rodzinie siostry zakonne i księża udzielają pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy domowej.

W 2010 roku fundacja otworzyła w Gietrzwałdzie ośrodek szkolno-wypoczynkowy.

Od 2011 roku Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie jest punktem informacyjnym Ośrodka Terapii Uzależnień Stare Juchy prowadzonego przez zakon kanoników regularnych laterańskich.

Statut

Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej działa w oparciu o Statut, który reguluje podstawowe kwestie dotyczące działalności fundacji, tj. wybór zarządu, członków fundacji, cele fundacji i sposoby ich realizacji.

Cele

Celem statutowym Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej jest prowadzenie działalności o charakterze religijnym, charytatywno-opiekuńczym i kulturalno-społecznym, której zadaniem jest wspieranie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej oraz infrastrukturę pielgrzymkową z nim związaną.

Zarząd

Formy działalności

Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej realizuje swój cel statutowy poprzez:

  • promowanie idei pomocy bliźnim i sprzyjających temu postaw społecznych
  • organizowanie wspólnoty duchowej
  • podejmowanie inicjatyw apostolskich
  • organizowanie pomocy ludziom starszym i potrzebującym
  • utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami religijnymi w Polsce i za granicą
  • kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
  • prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i psychoterapeutycznej
  • promowanie wartościowych filmów, wystaw, spektakli teatralnych etc.
  • przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej potrzebnej do realizacji celów statutowych

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [23.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.10.2014]
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej [23.10.2014]