Fundacja Reha-Vitae

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Reha-Vitae

Reha-Vitae
Reha-Vitae
Rok założenia 2007
Siedziba ul. Baranki 24, Ełk
Profil działalności fundacja
Kontakt tel.: 87 620 95 38
KRS 0000247350

Fundacja Reha-Vitae – fundacja działająca na rzecz zapobiegania niepełnosprawności i promocji zdrowia przy oddziale rehabilitacji szpitala w Ełku. Swoją działalność rozpoczęła w 2007 r. Prezesem Fundacji jest Małgorzata Skolimowska.

Historia

Fundacja Reha-Vitae została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 6 stycznia 2006 r., a 27 lutego 2007 r. otrzymała statut organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu corocznie publikuje oficjalny raport ze swojej działalności: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Na 2014 r. Fundacja zaplanowała realizację programu "Dzieci naszą przyszłością".

Statut

Statut Fundacji Reha-Vitae jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej.

W Statucie omówione są kolejno:

 • nazwa, siedziba i teren działania Fundacji
 • podmiot, cele i formy działania Fundacji
 • majątek Fundacji
 • organy Fundacji
 • rada Fundacji
 • zarząd Fundacji
 • sposób Reprezentacji
 • zmiana Statutu Fundacji
 • połączenie z inną fundacją
 • likwidacja Fundacji
 • postanowienia końcowe

Cele

Celem Fundacji jest:

 • pomoc osobom niepełnosprawnym
 • zwiększenie skuteczności oraz poprawa jakości leczenia usprawniającego
 • realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych i zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych zajmujących się rehabilitacja i opieką nad osobami niepełnosprawnymi

Zarząd

 • prezes Zarządu – mgr fizjoterapii Małgorzata Skolimowska
 • zastępca prezesa Zarządu – dr n. med. Urszula Kucharska
 • sekretarz Zarządu – mgr fizjoterapii Agnieszka Merska
 • członek Zarządu – dr Agnieszka Wiśniewska
 • członek Zarządu – mgr fizjoterapii Marek Kulera

Formy działalności

W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym Fundacja prowadzi następujące formy działalności:

 • rehabilitacja ofiar wypadków komunikacyjnych i osób nie pełnosprawnych mająca na celu zapobieganie powstawania i pogłębiania się niepełnosprawności fizycznej i społecznej
 • dofinansowywanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego zwłaszcza ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz nauka jego efektywnego używania
 • pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz ośrodków pomocniczych ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym
 • rehabilitacja w warunkach domowych
 • stymulowanie wyższych funkcji mózgu u pacjentów po urazie głowy
 • pomoc w przystosowaniu budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
 • pomoc przy wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W zakresie programów profilaktycznych i zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych Fundacja prowadzi:

 • badania przesiewowe noworodków i niemowląt
 • badania przesiewowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • rehabilitację dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
 • doradztwo w zakresie dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych
 • podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

W zakresie edukacji zawodowej działalność Fundacji obejmuje:

 • prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej
 • wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 • organizowanie konferencji i szkoleń o tematyce zgodnej z celami Fundacji
 • instruowanie samodzielnego wykonywania ćwiczeń
 • naukę prawidłowej pielęgnacji
 • prowadzenie grup wsparcia i terapii grupowej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Bibliografia

Szpital Pro Medica w Ełku, Statut Fundacji Reha-Vitae [22.04.2014]
Szpital Pro Medica w Ełku, Fundacja Reha-Vitae [22.04.2014]
Szpital Pro Medica w Ełku, Program Fundacji na 2014 r. "Dzieci naszą przyszłością" [22.04.2014]
facebook.com, Fundacja Reha-Vitae [22.04.2014]