Fundacja Upowszechniania Sportów Wodnych "Kurs"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Upowszechniania Sportów Wodnych "Kurs"

Logo Fundacji "Kurs"
Logo Fundacji "Kurs"
Rok założenia 2012
Założyciel Mieszko Charytoniuk
Siedziba Wilczyny, gmina Srokowo, powiat kętrzyński
Profil działalności promocja sportów wodnych i turystyki
Kontakt Wilczyny 7, 11-420 Srokowo

tel.: 605 339 231,
e-mail: fundacja@fundacjakurs.pl
fundacjakurs.pl

KRS 0000448310


Fundacja Upowszechniania Sportów Wodnych "Kurs" – organizacja, której celem jest promowanie, upowszechnianie i finansowanie sportów wodnych oraz turystyki na terenie powiatu kętrzyńskiego. Na czele Fundacji od początku jej istnienia stoi Mieszko Charytoniuk.

Historia

Fundacja "Kurs" rozpoczęła swoją działalność w 2012 r. z inicjatywy założyciela – fundatora Mieszka Charytoniuka. Ważniejsze daty w działalności Fundacji to:

 • 6 grudnia 2012 r. fundator podjął Uchwały założycielskie, które określały Statut, sposób wyboru Zarządu oraz sposób finansowania Fundacji.
 • 7 grudnia 2012 r. powołano Zarząd Fundacji.
 • 14 lutego 2013 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 20 września 2013 r. Fundacja za swoją działalność została uhonorowana grantem w wysokości 2000 zł przez jury konkursu "Lider Animator".
 • 15 marca 2014 r. Fundacja uruchomiła internetowy funpage na portalu społecznościowym facebook.com.
 • 17 kwietnia 2014 r. Fundacja uruchomiła swoją oficjalną stronę internetową fundacjakurs.pl.

Historia Fundacji nie jest długa, jednak jej członkowie bardzo aktywnie działają na rynku lokalnym powiatu kętrzyńskiego.

Statut

Struktura Statutu Fundacji:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
 • Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
 • Rozdział IV. Władze Fundacji
 • Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
 • Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Cele

Statutowymi celami działalności Fundacji są:

 • szeroko rozumiane upowszechnienie oraz promocja sportów wodnych
 • wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych w zakresie zdobywania uprawnień polskich związków sportowych
 • kształtowanie ekologicznych postaw i wzorców w turystyce oraz krajoznawstwie
 • promocja kultury żeglarskiej
 • umożliwienie rozwoju umiejętności żeglarskich i motorowodnych
 • umożliwienie doskonalenia umiejętności szkutnictwa i rękodzieła w celu popularyzacji kultury żeglarstwa, ekologii i turystyki

Zarząd

Władzą Fundacji jest Zarząd, który składa się z 2 do 5 osób. Skład Zarządu każdorazowo powołuje Fundator, a kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Formy działalności

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 • organizację lub wspieranie zawodów, regat, seminariów, spotkań, imprez czy konferencji propagujących sporty wodne
 • wspieranie lub organizację koncertów, wystaw tematycznie związanych z ekologią, sportami wodnymi oraz turystyką
 • organizację lub wspieranie organizacji wyjazdów, rejsów, wycieczek krajoznawczych, które promują żeglarstwo
 • wspomaganie organizacji lub samodzielną organizację szkoleń oraz treningów, które pomagają w zdobyciu uprawnień odpowiednich związków sportowych
 • doradztwo oraz pomoc w rewitalizacji lub odbudowie przystani, jachtklubów, urządzeń hydrotechnicznych oraz sprzętu wodnego
 • doradztwo i udział w ochronie, a także odbudowie naturalnego środowiska wodnego
 • rozwój oraz kształtowanie postaw ekologicznych
 • współfinansowanie lub fundowanie stypendiów szczególnie uzdolnionym dzieciom, młodzieży, zwłaszcza z biednych lub patologicznych rodzin

Fundacja "Kurs" prowadzi aktywną działalność, która przejawia się w wielu inicjatywach podejmowanych przez jej członków. Wśród realizowanych przez Fundację programów znajdują się m.in.:

 • "Kanał Mazurski" – działania promocyjne terenu Kanału Mazurskiego
 • "Kurs na Kanał" – rajd pieszy, którego trasa będzie przebiegała przez najważniejsze punkty Kanału Mazurskiego (planowany termin: wakacje 2014 r.)
  Plakat promujący program "Kurs na Kanał". Źródło: Fundacja Upowszechniania Sportów Wodnych "Kurs" [10.06.2014]
  .

W ramach gromadzenia środków finansowych Fundacja posiada w swojej ofercie następujące programy:

 • "Znajdź Kapitana" – pomoc w zebraniu grupy żeglarskiej
 • "Promuj się na żaglu" – udostępnianie jachtów żaglowych
 • "Warsztaty Żeglarskie" – profesjonalne szkolenia żeglarskie

Fundacja "Kurs" zorganizowała także m.in.:

 • warsztaty żeglarskie w ramach trzeciego ogólnopolskiego rajdu wędrowników OFFrajd (kwiecień 2014 r.)
 • rozpoznanie terenu Kanału Mazurskiego w celu zgromadzenia materiałów do przewodnika (maj 2013 r.)
 • rejs dla młodzieży z Podlasia (lipiec 2013 r.).

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy [11.04.2014]
Fundacja Upowszechniania Sportów Wodnych 'Kurs" [11.04.2014]