Gimnazjum dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek


Gimnazjum dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, przeznaczona dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, wchodząca w skład Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Beata Sawczuk.

Historia

Gimnazjum powstało 1 września 1999 r. Wcześniej funkcjonowała już przy szpitalu szkoła podstawowa. W związku z tym, Uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 marca 1999 r., powołano, z połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, a jej dyrektorem została Stanisława Ziętek.

Działalność

Zajęcia szkolne niejednokrotnie przerywane są zleconymi przez lekarzy badaniami i ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, które odbywają się w ciągu całego dnia, w różnym czasie, według ściśle określonego planu. Liczba uczniów w klasie jest ruchoma i uzależniona od wieku przyjmowanych pacjentów.

Uczniowie, którzy wymagają specjalnych warunków nauki z powodu ich unieruchomienia/niepełnosprawności wyłącza się z oddziałów szkolnych i organizuje im nauczanie indywidualne przy łóżku. W gimnazjum nauczyciele w sposób szczególny starają się stosować w pracy z uczniami aktywne metody.

Kadra pedagogiczna zapewnia rzetelną, nowoczesną edukację, umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać i rozwijać drzemiące w nim możliwości. W swoich działaniach korzystają ze wsparcia i pomocy uczniów, personelu medycznego i osób reprezentujących przyjazne szpitalowi organizacje i instytucje.

Cele i zadania

Gimnazjum przy szpitalu w Ameryce to miejsce, w którym każdemu uczniowi stwarza się szansę, aby mógł on stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne i etyczno–moralne.

Misją placówek Zespołu jest otoczenie pacjentów ciepłem, wspomaganie ich w chorobie, dobre wychowanie, nadrabianie zaległości w nauce, organizowanie świetnej zabawy. Istotne jest również dobre wychowanie dzieci i młodzieży oraz przekazanie im rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie.

Bibliografia

Zenc Ewa, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn 2006. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem H. Płocha.
zspg-ameryka.pl[07.11.2014]
szkolnictwo.pl[07.11.2014]