Gimnazjum nr 10 w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 10 w Elblągu

Budynek placówki.Źródło: portel.pl
Budynek placówki.
Źródło: portel.pl
Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Wyżynna 3, 82-300 Elbląg

Gimnazjum nr 10 w Elblągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu, do którego należy także Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Anna Śledzińska.

Historia

Placówka powstała w 1999 r., zgodnie z założeniami ostatniej reformy szkolnej w Polsce. W roku szkolnym 2009/2010 wraz ze Szkołą Podstawową nr 25 utworzyła Zespół Szkół nr 2 w Elblągu.

Działalność

Gimnazjum prowadzi oddziały integracyjne. Z uwagi na to, podstawowym jego celem wychowawczym jest stworzenie jednakowych warunków uczniom zdrowym i niepełnosprawnym do wszechstronnego rozwoju osobowego, społecznego, estetycznego i moralnego – przygotowanie uczniów do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie, rozwijanie twórczych i aktywnych postaw wśród młodzieży.

Szkoła podejmuje inicjatywy aktywizujące młodzież społecznie i pomagające jej odkryć swoje pasje, aby młodzi ludzie mogli dokonać właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji zawodowej.

W dniach 17-23 listopada 2014 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości obchodzonym jednocześnie w 143 krajach świata. Głównym celem jest aktywne wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatyw młodych ludzi. Uczniowie szkoły włączyli się w obchody ŚTP poprzez wzięcie udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Elbląg Europa wraz z Studenckim Kołem Naukowym Myśli Społecznej i Politycznej "Seneka" pt. Elbląskie Twarze Przedsiębiorczości oraz wycieczce do Fabryki Mebli "Wójcik" w Elblągu. Młodzież zapoznała się m.in. z głównymi działaniami marketingowymi, prawami i obowiązkami pracowników, zasadami etycznymi, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy, oraz możliwościami zatrudnienia.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne - zob. Zespół Szkół nr 2 w Elblągu.

Wychowawcami w szkole podstawowej są obecnie (2014/2015): Ewa Wechterowicz, Beata Szałkowska, Anna Szyszka, Lucyna Jadczak-Krasoń, Małgorzata Ściślak, Anna Papińska.

Osiągnięcia

Uczniowie gimnazjum uzyskują wysokie noty przede wszystkim w konkursach przedmiotowych i eliminacjach sportowych.

Bibliografia

ZS 2 Elbląg [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]