Gimnazjum nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: gimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: ogólnokształcący
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6, 0-048 Olsztyn

Gimnazjum nr 17 dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Teresa Wasilewska - wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.

Cele i zadania

Do celów i zadań Gimnazjum należy m.in.:

  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, porad i konsultacji organizowanych z inicjatywy uczniów, rodziców lub nauczycieli
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia, możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosujący indywidualizację nauczania oraz różne metody pracy i komunikacji. Podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest w klasach 6-8 osobowych. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzona jest także rehabilitacja słuchu i mowy.

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie [11.06.2014]
OSWNIES Szkolnictwo [11.06.2014]