Gimnazjum nr 1 w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 w Ełku

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Jana i Hieronima Małeckich 1, 19-300 Ełk

Gimnazjum nr 1 w Ełku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Ełku. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Janusz Samarow.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Ełku zostało utworzone w 1999 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku. Z każdym kolejnym rokiem działalności szkoły wzrastała liczba uczniów i nauczycieli oraz przybywały nowe inwestycje np. nowoczesna pracownia językowa.

Cele i zadania

Zgodnie ze Statutem "Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 • Powyższe zadania szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach przyjętego programu wychowawczego oraz przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum ujętym w odrębnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 • Program wychowawczy szkoły wypracowują wszystkie organa szkoły i jest on zgodny z podstawą programową oraz wynikami diagnozy oraz potrzebami szkoły i środowiska" (Statut Gimnazjum, 2011).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Joanna Sobotkiewicz
 • chemia - Katarzyna Choruży, Teresa Roszkowska
 • fizyka - Anna Buchnowska, Katarzyna Mentel-Dąbrowska, Katarzyna Choruży
 • geografia - Katarzyna Mentel-Dąbrowska, Wioletta Paczkowska
 • historia - Dariusz Gruszycki, Jolanta Ratuszny, Mariola Kondracka
 • informatyka - Barbara Kiluk - Dońkowska, Krzysztof Maksymowicz
 • j. angielski - Jolanta Chrzanowska,Piotr Penkiewicz, Elżbieta Januszewicz, Wioletta Rhodes
 • j. francuski - Ewa Mandziarz
 • j. polski - Kamila Kulbacka - Trzaskowska, Maria Namiotkiewicz, Ewelina Koniecko, Wioletta Ustaszewska, Katarzyna Łukaszewicz
 • j. niemiecki - Dorota Wróblewska, Mariola Kondracka, Marzanna Wyrwas
 • matematyka - Ewa Bućko, Czesława Markowska, Małgorzata Lewandowska, Dorota Maksymowicz, Andrzej Kuczyński
 • muzyka - Ewa Awramik
 • plastyka - Ewa Awramik
 • religia - Halina Gątowska, Danuta Nawrocka
 • technika - Barbara Kiluk - Dońkowska p. Krzysztof Maksymowicz
 • WOS - Janusz Samarow, Dariusz Gruszycki
 • wychowanie fizyczne - Piotr Górski, Urszula Paszkowska, Magdalena Kukiełko, Sławomir Skorupa, Julita Malewska, Małgorzata Urbanowicz, Elżbieta Jeżewska
 • zajęcia artystyczne - Ewa Awramik

Osiągnięcia

Gimnazjum nr 1 w Ełku od wielu lat uzyskuje wysokie wyniki w nauce i sporcie. W roku szkolnym 2002/2003 Gimnazjum miało 11 olimpijczyków – laureatów konkursów wojewódzkich, zaś w 2003/2004 18 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie Gimnazjum zajęli III miejsce w I otwartych Mistrzostwach Ełku w wyścigach na ergometrze wioślarskim o Puchar Prezydenta Miasta.

Absolwenci

Dnia 21 czerwca 2002 roku mury Gimnazjum nr 1 w Ełku opuścił pierwszy rocznik uczniów – 1986.

Ciekawostki

Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach i programach współfinansowanych przez Unię Europejską. Jednym z nich był program "To lubię" (2007/2008). W gimnazjum corocznie organizowany jest Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej, konkurs " O pióro dyrektora szkoły" czy też powiatowy międzygimnazjalny konkurs ortograficzny.

Bibliografia

[Gimnazjum nr 1 w Ełku Gimnazjum nr 1 w Ełku][19.10.2014]