Gimnazjum nr 1 w Morągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 w Morągu

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. A. Mickiewicza 25, 14-300 Morąg
Patron: Jan Paweł II

Gimnazjum nr 1 w Morągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Krzysztof Urbaszek.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Morągu funkcjonuje od 1 września 1999 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Uczęszczają do niej uczniowie z Morąga i okolic. Szkoła dysponuje dwoma budynkami połączonymi łącznikiem oraz nowoczesną halą sportową.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zadania zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym Szkoły, dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia i środowiska, którego głównym celem jest "zapewnienie wychowania nastawionego na wspomaganie dziecka w rozwoju swojej osobowości, będącego uczciwym człowiekiem, umiejącym żyć z innymi i dla innych" (Statut gimnazjum, 2008). Ponadto Szkoła dba o rozwój uczniów, przygotowując dla nich szereg propozycji pozalekcyjnych, "organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:

  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania
  • organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych
  • udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno-krajoznawczych
  • prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi
  • prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów". (Statut gimnazjum, 2008).

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 1 osiągają wysokie wyniki w konkursach i na egzaminie gimnazjalnym.

Bibliografia

Gimnazjum nr 1 w Morągu[20.10.2014]
szkolnictwo.pl[20.10.2014]