Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Data założenia: 2003 r.
Poziom szkoły: szkoła gimnazjalna
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Mickiewicza 10, 10-509 Olsztyn
Patron: Święta Rodzina z Nazaretu

Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie – szkoła gimnazjalna w Olsztynie, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Iwona Drężek.

Historia

Historia Gimnazjum nr 22 im. Świętej Rodziny w Olsztynie wiąże się z Katolicką Szkołą Podstawową im. Świętej Rodziny w Olsztynie, powstałą w 1997 r. Gimnazjum stanowi jej naturalną kontynuację. Szkoła mieściła się początkowo w gmachu przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Wyszyńskiego 11. Od 2010 r. Gimnazjum ma swoją siedzibę przy ul. A. Mickiewicza 10.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Tworzy przy tym atmosferę sprzyjającą kształtowaniu osobowości uczniów w duchu wartości katolickich.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Gimnazjum nr 22 Katolickiego w Olsztynie tworzą nauczyciele następujących przedmiotów:

 • biologia – Anna Romanowska
 • chemia – Ewa Bednarczyk
 • fizyka – Daniel Pawlikowski
 • geografia – Mariola Strużyńska
 • historia/ wos – Piotr Patejuk, Anna Stokłos
 • informatyka – Krzysztof Prusinowski
 • j. angielski – Anna Pinkosz, Joanna Wawrzyńska
 • j. niemiecki – Joanna Wojno, Tomasz Żurawlew
 • j. polski – Katarzyna Korol
 • j. rosyjski – Stanisława Mierzyńska-Łój
 • matematyka – Bogdan Staruch, Bożena Staruch, Adrian Surażyński
 • muzyka/plastyka- Anna Szybanow
 • religia – ks. Adam Iwanowski
 • technika - Andrzej Jabłoński
 • wychowanie fizyczne – Leszek Dudziński, Piotr Jurecki, Andrzej Nakielski , Katarzyna Zyborowicz-Malewicka

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 22 w Olsztynie są laureatami licznych olimpiad, m.in: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, j. niemieckiego, wiedzy ekologicznej.

Ciekawostki

Szkoła posiada swój własny hymn. Hymnem szkoły jest przekazany szkole przez ks. arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego Hymn Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Oto jego słowa:
"Święta rodzino zamieszkaj pośród nas
ochraniaj miłość, broń wiary w trudny czas,
wprowadzaj pokój pod każdy dach,
strzeż nasze serca od mocy zła.
Święta Rodzino, prosimy Cię

nasze rodziny miej w opiece swej. 2x
1. Jezu, Maryjo, Józefie,
w Was Bóg okazał swoją moc,
przez Was na ziemie przyszło zbawienie,
bo miłość zwyciężyła zło,
wszelkie zło.

2. Jezu, Maryjo, Józefie,
w miłości Waszej chcemy trwać,
Waszym pokojem napełniać serca,
Boskiemu Ojcu chwałę dać,
chwałę dać.

3.Jezu, Maryjo, Józefie,
Święta Rodzino ziemskich dróg,
błogosław ojców, matki i dzieci,
by wśród nich zawsze mieszkał Bóg,
mieszkał Bóg".

Bibliografia

Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztyniey [22.05.2014]
szkolnictwo.pl [22.05.2014]