Gimnazjum nr 2 w Ełku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 2 w Ełku

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Kilińskiego 48, 19-300 Ełk
(od 25 listopada 2015 r. ul. Koszykowa 1, 19-300 Ełk)

Gimnazjum nr 2 w Ełku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Andrzej Brzozowski.

Cele i zadania

W Statucie Szkoły jej cele i zadania są ujęte następująco: "*Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska.

 • Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie do dalszego kształcenia i świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Szkoła realizuje szczegółowe cele i zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego". (Statut Gimnazjum, 2010).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Elżbieta Labuda, Mariola Młodzianowska
 • chemia - Anna Łoźna, Wioletta Szyszkowska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Michał Skrzypek
 • fizyka - Ewa Mariola Lutkiewicz, Wioletta Szyszkowska
 • geografia - Dorota Tymińska, Katarzyna Tomaszewska-Orszewska
 • historia - Agnieszka Harasiuk, Ewa Marciszewska, Maria Konopko
 • informatyka - Marek Skibicki, Tomasz Marchel
 • j. angielski - Katarzyna Bińczak, Natalia Kopycińska, Olga Raszkiewicz-Kontrym, Katarzyna Kowalska, Ewa Żędzian
 • j. polski - Małgorzata Doliwa-Wasilewska, Emilia Górska, Mariola Cierpicka, Małgorzata Pieńkowska, Marzena Waśniewska, Wioletta Ustaszewska
 • j. niemiecki - Sylwia Piotrowska, Anna Gajewska, Elżbieta Kuligowska, Sylwia Surma, Anna Raczkowska-Wójcik
 • j. rosyjski
 • matematyka - Mariusz Skindzier, Małgorzata Kulbacka, Beata Skowrońska, Mariola Romanowska
 • muzyka - Marcin Mulewski
 • religia - ks. Szymon Sobolewski, Danuta Straszyńska, ks. Maciej Mackiewicz
 • plastyka - Renata Moroz
 • WOS - Agnieszka Harasiuk, Andrzej Brzozowski, Maria Konopko
 • wychowanie fizyczne - Artur Mierzejewski, Anna Danieluk, Urszula Dudało, Emilia Skrzypek, Tomasz Czajkowski, Jan Ciborowski, Michał Skrzypek, Adrian Gałaszewski, Piotr Górski
 • zajęcia artystyczne - Renata Moroz
 • zajęcia techniczne - Marcin Mulewski

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, sporcie, działalności artystycznej. W 2011 r. Gimnazjum nr 2 w Ełku otrzymało od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł „"Szkoły odkrywców talentów"”.

Ciekawostki

Gimnazjum nr 2 w Ełku współpracuje z gimnazjum w Kerpen (Nadrenia Północna-Westfalia) w ramach programu Comenius, realizując projekt pt.: "Muzyka – język rozumiany przez wszystkich". Projekt finansowany jest ze środków unijnych, a czas jego realizacji to lata 2012–2014. W szkole działa UKS Dwójka Ełk – szkolna drużyna sportowa.

Bibliografia

Gimnazjum nr 2 w Ełku[22.10.2014]