Gimnazjum przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. T. Kościuszki 23 a, 14-200 Iława

Gimnazjum przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Iławie. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Dyrektorem Zespołu jest Beata Lenartowicz.

Działalność

Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i sprzężeniami.

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole funkcjonują trzy klasy gimnazjalne – liczba uczniów nie przekracza 12 osób. Każda z klas prowadzi internetowy album klasy, w którym dokumentuje najważniejsze wydarzenia szkolne i wewnątrz-klasowe. W podstawowym programie znajdują się następujące zajęcia przedmiotowe: j.polski, technika, matematyka, historia, muzyka, religia, chemia, fizyka, wychowanie fizyczne, j. niemiecki, biologia, geografia.

Wychowankowie odbywają także zajęcia:

  • rewalidacyjne
  • dydaktyczno-wyrównawcze
  • artystyczne

Natomiast dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i sprzężeniami proces edukacyjny realizują w zespołach edukacyjno-terapeutycznych.

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy klas:

  • Beata Rypińska - klasa I
  • Aldona Dzido - klasa II
  • Elżbieta Mędrzycka - klasa III

Bibliografia

szkolnictwo.pl [12.11.2014]
ZP Iława [12.11.2014]