Gimnazjum w Lubominie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum w Lubominie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. M. Kopernika 4A, 11-135 Lubomino

Gimnazjum w Lubominie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Lubominie. Dyrektorem gimnazjum jest Maria Mazur.

Cele i zadania

W Statucie Szkoły czytamy: "Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych,
 • organizuje różnorodne sytuacje edukacyjne, sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów społecznych
 • pielęgnuje, kultywuje i propaguje tradycje i obrzędowość oraz zwyczaje "małej" i "wielkiej" Ojczyzny"(Statut gimnazjum, 2011).

Kadra pedagogiczna

Kadrę nauczycielską stanowią nauczyciele:

 • Krzysztof Baranowski
 • Joanna Cenian
 • Adam Kaczmarek
 • s. Aurelia Kornacka
 • Agnieszka Koźlik
 • Maria Mazur
 • Monika Nikorowska-Puzio
 • Marta Nowicka,
 • Krystyna Poczykowska
 • Eliza Stanowska
 • Agnieszka Szpakowska
 • Aneta Tomaszkiewicz
 • Urszula Tyl
 • Renata Warcaba

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Lubominie osiągają dobre wyniki w nauce oraz działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Tradycją szkoły jest prowadzenie Złotej Księgi, w której opisani są najlepsi absolwenci Gimnazjum w Lubominie .

Bibliografia

Gimnazjum w Lubominie[22.10.2014]