Ireneusz Popiel

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ireneusz Popiel

Ireneusz PopielŹródło: www.ireneuszpopiel.beep.pl [25.06.2014]Ireneusz Popiel
Źródło: www.ireneuszpopiel.beep.pl [25.06.2014]
Data i miejsce urodzenia 13 lipca 1972 r., Braniewo
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Orneta
Okres urzędowania 2006–2009
Burmistrz Miasta i Gminy Orneta
Okres urzędowania 2010–2014
Okres urzędowania 2014–2018
Okres urzędowania 2018 -


Ireneusz Popiel (ur. 13 lipca 1972 r. w Braniewie) – nauczyciel, ekonomista, samorządowiec, burmistrz miasta i gminy Orneta.

Życiorys

Od urodzenia mieszka i pracuje w Ornecie. Jest absolwentem Olsztyńskiego Policealnego Studium przy Zespole Szkół Ekonomicznych, które ukończył w 1993 r., uzyskując tytuł technika bankowości. W tym samym roku rozpoczął naukę na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomika przedsiębiorstw.

W latach 1996–1998 pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Studentów, udzielając się jednocześnie w Stowarzyszeniu Studentów Wybrzeża jako członek zarządu. Naukę łączył z pracą zawodową. W latach 1997–1998 pracował jako nauczyciel ekonomii w Zespole Szkół Zawodowych w Gdańsku, a następnie jako inspektor ds. kredytów gospodarczych w BIG Bank Gdański. Od 2002 roku był nauczycielem ekonomii, przedsiębiorczości i podstaw ekonomiki w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie, gdzie w roku 2004 został wicedyrektorem.

W latach 2006–2009 objął stanowisko zastępcy burmistrza Ornety. 26 sierpnia 2009 r. złożył rezygnację z funkcji wiceburmistrza z powodu niemożności pełnej realizacji programu wyborczego[1] i powrócił do zawodu nauczyciela. Od 2010 r. jest burmistrzem Ornety. Nie należy do partii politycznej.

Szkoła i wykształcenie

  • Olsztyńskie Policealne Studium przy Zespole Szkół Ekonomicznych
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
  • Wyższa Szkoła Zawodowa, studia podyplomowe, kierunek Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Praca

  • Zespół Szkół Zawodowych w Gdańsku – nauczyciel
  • BIG Bank Gdański
  • Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie – nauczyciel, wicedyrektor

Działalność społeczna i samorządowa

  • wiceburmistrz Miasta i Gminy Orneta (2006–2009)
  • burmistrz Miasta i Gminy Orneta (2010–2018)

Ciekawostki

W 2013 r. z inicjatywą zorganizowania referendum wystąpiła do Komisarza Wyborczego w Elblągu grupa ośmiorga mieszkańców, którzy zgodnie z wymogami zebrali pod swoim wnioskiem podpisy ponad 10 proc. uprawnionych do głosowania. Wśród organizatorów próby odwołania władz miejskich był poprzedni burmistrz Andrzej Ołtuszewski. Inicjatorzy referendum zarzucili obecnemu burmistrzowi Ornety brak dialogu społecznego przy podejmowaniu decyzji istotnych dla mieszkańców oraz utratę zaufania spowodowaną brakiem realizacji obietnic wyborczych. Jak twierdzili, lokalne władze dopuszczały się "nadinterpretacji prawa" i prowadziły "politykę opartą na kolesiostwie". Burmistrz Ireneusz Popiel oceniał te zarzuty jako całkowicie bezpodstawne. Z po­wo­du zbyt ni­skiej fre­kwen­cji re­fe­ren­dum w spra­wie od­wo­ła­nia przed koń­cem ka­den­cji bur­mi­strza Ire­ne­usza Po­pie­la i rady mia­sta Or­ne­ty na War­mii okazało się nie­waż­ne.[2]

Przypisy

Zobacz też

Urząd Miasta i Gminy Orneta [25.05.2014]

Bibliografia

kto.wm.pl [12.05.2014]
Ireneusz Popiel strona prywatna [12.05.2014]