Izba Celna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Izba Celna w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaŹródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn
Kierownik Dariusz Postek
Kontakt tel.: (089)539-70-10

Izba Celna w Olsztynie – jednostka administracji niezespolonej podlegająca Ministrowi Finansów. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru urzędów celnych oraz jest organem drugiej instancji w postępowaniach podatkowych i celnych. Na jej czele stoi dyrektor Izby Celnej w Olsztynie będący organem administracji publicznej.

Zadania

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404) do zadań dyrektora Izby Celnej w Olsztynie należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych
 • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych
 • rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych
 • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych
 • wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2-10
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych
 • ściganie sprawców wyżej wymienionych przestępstw
 • współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej, kontroli skarbowej, władzy samorządowej oraz innymi organami władzy publicznej[1]

Struktura

W skład Izby Celnej w Olsztynie wchodzą:

 • dyrektor Izby Celnej
 • podległy dyrektorowi Pion Wsparcia (składający się z wydziałów: Prawno-Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej, Kadr i Szkolenia, Referatu Kontroli Wewnętrznej i Szkolenia)
 • zastępca dyrektora ds. kontroli wraz z Pionem Kontroli (składającym się z Wydziału Zarządzania Ryzykiem, Wydziału Zwalczania Przestępczości, Wydziału Kontroli, Wieloosobowego Stanowiska Dochodzeniowo-Śledczego)
 • zastępca dyrektora ds. postępowania wraz z Pionem Postępowania (składającym się z Wydziału Akcyzy i Gier, Wydziału Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców)
 • zastępca dyrektora ds. logistyki wraz z Pionem Logistyki (składającym się z Wydziału Logistyki oraz Wydziału Informatyki)
 • zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych wraz z Pionem Finansowo-Księgowym (składającym się z Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Rozliczeń Ceł i Podatków, Wydziału Egzekucji, Referatu Likwidacji Towarów)[2]

Kierownictwo

Dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie jest Dariusz Postek.

Przypisy

 1. prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej [05.06.2014]
 2. Izba Celna w Olsztynie [05.06.2014]

Bibliografia

Izba Celna w Olsztynie [04.06.2014]
prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej [04.06.2014]