Józef Hoffmann

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Józef Hoffmann

Data i miejsce urodzenia 1884 r.
Kopaczewo
Data i miejsce śmierci 1938 r.
Poznań

Józef Hoffmann (ur. 25 lutego 1884 r. w Kopaczewie, zm. 25 grudnia 1938 r. w Poznaniu) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik szkoły polskiej w Skajbotach.

Życiorys

Hoffmann urodził się w powiecie kościańskim jako syn Karola i Tekli. Odbywał roczną służbę wojskową w armii niemieckiej, gdzie zdobył stopień oficera. Podczas I wojny światowej służył w armii niemieckiej. Chorował na serce. Zmarł w grudniu 1938 r.

Szkoła i wykształcenie

Ukończył preparandę nauczycielską i Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie Wielkopolskim (1906 r.). W 1909 r. zdał drugi egzamin pedagogiczny i zdobył pełne kwalifikacje do pracy w szkole powszechnej.

Praca

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1906 r. w szkole w Podrzewiu, w powiecie szamotulskim. Następnie uczył w szkołach w Podpniewkach i w Orliczku. W latach 1923–1930 uczył w Publicznej Szkole Powszechnej im. Stanisława Konarskiego w Poznaniu.

Od sierpnia 1931 do marca 1933 r. pełnił obowiązki kierownika Katolickiej Szkoły Polskiej w Skajbotach. Następnie pracował w szkole w Wiśniewce. Ze względu na stan zdrowia został zwolniony z pracy w oświacie w Niemczech i w listopadzie 1936 r. powrócił do pracy w poznańskiej szkole.

W czerwcu 1938 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był sekretarzem warmińskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech. Publikował na łamach "Poradnika Nauczycielskiego". Współpracował z Towarzystwem Młodzieży Polskiej w Skajbotach.

Ciekawostki

W Skajbotach obchodził dwudziestopięciolecie pracy pedagogicznej.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.

genpol.com [12.04.2014]

Oracki Tadeusz, Sylwetki polskich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920–1939, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1961, nr 2.