Jan Chudy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jan Chudy

Jan Chudy. Źródło: Archiwum Sejmu [30.08.2014]Jan Chudy. Źródło: Archiwum Sejmu [30.08.2014]
Data i miejsce urodzenia 30 czerwca 1933 r., Wilno
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Okres urzędowania 1981–1985
Poseł na Sejm PRL
Okres sprawowania mandatu 1985–1989 IX kadencja
Odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi

Jan Chudy (ur. 30 czerwca 1933 r. w Wilnie, zm. 12 lutego 2009 r. w Olsztynie) – samorządowiec, wicewojewoda warmińsko-mazurski, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Życiorys

Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1952–1957 pracował w Samopomocy Chłopskiej. Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", w Związku Młodzieży Polskiej, a także w Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie pełnił funkcję sekretarza olsztyńskiego Zarządu Wojewódzkiego. Był prezesem Wojewódzkiego Komitetu oraz członkiem Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez wiele lat zasiadał w Wojewódzkiej Radzie Narodowej.

Od 1981 do 1985 r. był wicewojewodą olsztyńskim. Do Sejmu PRL IX kadencji został wybrany w roku 1985 z ramienia ZSL w okręgu Olsztyn. Należał do Ligi Obrony Kraju oraz do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W 1974 r. został wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej RP. W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego. Do końca życia został aktywnym członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Szkoła i wykształcenie

 • Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Praca

 • Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy Mrągowo – instruktor (1952–1953)
 • Powiatowy Związek Gmin i Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" – kierownik stanowiska Mrągowo (1956–1957)
 • Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej – przewodniczący Mrągowo (1957–1958)
 • Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej – sekretarz Olsztyn (1958–1962)
 • Powiatowy i Miejski Komitet ZSL – sekretarz Olsztyn (1962–1965)
 • Wojewódzki Komitet ZSL – kierownik wydziału Olsztyn (1965–1972)
 • Wojewódzki Komitet ZSL – sekretarz Olsztyn (1972–1980)
 • wiceprzewodniczący ZSL (1980)
 • wicewojewoda olsztyński (1981–1985)

Działalność społeczna i polityczna

 • przodownik koła Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" (1947–1948)
 • Związek Młodzieży Polskiej (1948–1956)
 • Liga Przyjaciół Żołnierza, Liga Obrony Kraju – skarbnik (od 1950)
 • Związek Młodzieży Wiejskiej – sekretarz związku (1957–1966)
 • Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej – wiceprezes (1959)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe
  • członek partii
  • członek Zarządu Wojewódzkiego PSL

Działalność parlamentarna

 • Poseł na Sejm PRL (1985–1989)
 • Komisja Prac Ustawodawczych – zastępca przewodniczącego
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organów administracji państwowej
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z realizacją drugiego etapu reformy gospodarczej
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1969)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi (1964)
 • Medal 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej
 • Złoty Znak Związku OSP
 • Złoty, Srebrny i Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju"
 • Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego (dwukrotnie)
 • Złoty i Srebrny Medal "Za zasługi dla LOK"
 • Srebrny i Brązowy Medal "Za zasługi w obronie porządku publicznego"
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla ZSMP"
 • Złota Odznaka Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury"
 • Odznaka "Zasłużonym dla Warmii i Mazur"
 • Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Turystyki
 • Złote Odznaki ZMW, LZS, TSŚ i TKKŚ

Zobacz też

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki [20.08.2014]

Bibliografia

Archiwum Sejmu, Jan Chudy [30.08.2014]
pl.wikipedia.org, Jan Chudy [20.08.2014]
Archiwum Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie