Jan Hinc

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Hinc

Data i miejsce urodzenia 1904 r.
Wolin
Data śmierci nieznana

Jan Hinc (ur. 19 stycznia 1904 r. na wyspie Wolin, data i miejsce śmierci nieznane) – nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy, dyrygent, nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik Katolickiej Szkoły Polskiej w Skajbotach.

Życiorys

Jan Hinc urodził się jako syn Kazimierza i Doroty Hinców. We wrześniu 1939 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Po wojnie przebywał do 1957 r. w Nakle, skąd wraz z żoną Zofią wyemigrował do RFN.

Szkoła i wykształcenie

Ukończył niemiecką szkołę powszechną i preparandę nauczycielską w Bydgoszczy. Od 1917 do 1919 r. uczył się w prywatnej szkole muzycznej. W 1925 r. został absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy. Dwa lata później uzyskał pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Praca

Pracę nauczyciela rozpoczął w 1925 r. w szkole w Bydgoszczy-Czyżówce. Od 1927 do 1930 r. uczył w Szkole Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy.

We wrześniu 1930 r. został urlopowany do pracy w oświacie polskiej w Niemczech. Pierwszą placówką, którą objął, była szkoła polska w Wolencinie. Od kwietnia 1933 r. pełnił obowiązki kierownika Katolickiej Szkoły Polskiej w Skajbotach. We wrześniu 1936 r. został pozbawiony prawa nauczania i pobytu na terenie Prus Wschodnich. Powrócił do Bydgoszczy do pracy w szkole powszechnej. Następnie pracował w szkole w Nakle.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Hinc angażował się w działalność kulturalno-oświatową wśród młodzieży i dorosłych. W Bydgoszczy-Czyżówce był prezesem i dyrygentem Towarzystwa Śpiewu p.w. św. Cecylii. Działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych. Był członkiem Towarzystwa Polaków w Niemczech i Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Skajbotach.

Ciekawostki

Brał udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli polskich w Skajbotach i w Nowej Kaletce. Przeprowadzał lekcje pokazowe z matematyki i ortografii.

Bibliografia

archiwummuzyczne.pl [12.04.2014]

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.