Jan Kretkowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Kretkowski

Jan Kretkowski – rycerz herbu Dołęga, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Wywodził się z Kretkowa na Kujawach. Na wojnie pruskiej nie piastował żadnego urzędu, jednak w pewien sposób musiał zwrócić na siebie uwagę króla Jagiełły – 17 lipca po drodze do Malborka poddał się Olsztynek, warowne miasteczko z zamkiem krzyżackim, a Jagiełło nadał je właśnie Janowi Kretkowskiemu jako starostwo. Ponadto Kretkowskiemu król podarował jeszcze dwa inne starostwa – Kurzętnik i Bratian.

W 1412 r. podczas procesu, który Polska wytoczyła zakonowi krzyżackiemu przed sądem papieskim, Jan Kretkowski zeznał, że jego syn, gdy miał dwanaście lat, został uwięziony przez Krzyżaków w Brodnicy.

W latach 1418–1428 Jan Kretkowski sprawował urząd kasztelana rypińskiego, a w latach 1430–1430 kasztelana dobrzyńskiego.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.