Jan Stefan Wydżga

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Stefan Wydżga

Jan Stefan WydżgaŹródło: Commons Wikimedia
Jan Stefan Wydżga
Źródło: Commons Wikimedia
Data i miejsce urodzenia ok. 1610 r.
Powiat lwowski
Data śmierci 6 września 1685 r.

Jan Stefan Wydżga, herbu Jastrzębiec, (ur. około 1610 r. w powiecie lwowskim, zm. 6 września 1685 r.) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1679-1685, biskup łucki w latach 1655-1659, biskup warmiński w latach 1659-1679, kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, historyk.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Kształcił się we lwowskim kolegium jezuickim, a następnie w Belgii (Lowanium). Zwiedził Francję i Hiszpanię. Następnie udał się na wyższe studia teologiczne do Włoch, zaś doktorat z teologii uzyskał w Rzymie.

Działalność

Wróciwszy do kraju otrzymał kanonię, wkrótce potem prepozyturę katedralną lwowską. Był także sekretarzem króla Władysława IV, a później Jana Kazimierza. Piastował referendarz wielki koronny w 1652 r. Został mianowany sekretarzem wielkim koronnym. Od 1655 r. był biskupem łuckim. W 1658 r. został kanonikiem kapituły warmińskiej. Rok później został wybrany na biskupa warmińskiego. W 1679 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim.

Po abdykacji Jana II Kazimierza w 1668 r., popierał kandydaturę francuskiego księcia Wielkiego Kondeusza na tron polski. Współpracował z królem Janem III Sobieskim, który mianował go w 1675 r. podkanclerzym, a dwa lata później kanclerzem wielkim koronnym. Jako biskup warmiński zrealizował wiele przedsięwzięć budowlanych: odbudowa pałacu biskupiego na wzgórzu katedralnym we Fromborku, budowa pałacu biskupiego przy zamku w Lidzbarku Warmińskim, odbudowa pomieszczeń mieszkalnych przy kolegiacie w Dobrym Mieście, budowa klasztoru w Stoczku Klasztornym i inne.

Jan Stefan Wydżga był twórcą wielu dzieł z zakresu historii. Pisał epigramaty ujmujące wierszem życie i czyny biskupów warmińskich. Był jednym z najbardziej wykształconych biskupów swego czasu.

Ciekawostki

Resztki zbiorów biblioteki należącej niegdyś do biskupa znajdują się obecnie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Poczet biskupów warmińskich, pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008, 510 ss.