Janusz I

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Janusz I

Data urodzenia 1346 r.
Data i miejsce śmierci 8 grudnia 1429 r.
Warszawa

Janusz I (ur. w 1346 r., zm. 8 grudnia 1429 r. w Warszawie) – książę mazowiecki, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Urodził się jako syn Siemowita III, księcia mazowieckiego, i Eufemii Opawskiej. Dążył do poprawienia stosunków politycznych z Wielkim Księstwem Litewskim, dlatego za żonę pojął Danutę Annę, córkę Kiejstuta.

Był wielkim przeciwnikiem Krzyżaków z powodu ciągłych najazdów rycerzy zakonnych na ziemię mazowiecką. W trakcie budowania zamku w Złotorii w 1393 roku został porwany przez Krzyżaków i zwolniony dopiero dzięki naleganiom polskiego króla Władysława Jagiełły.

Janusz I zawarł sojusz polityczno-wojskowy z polskim królem. Ze swoim wojskim wziął udział w bitwie pod Grunwaldem, walcząc po stronie polskiej. W zamian za pomoc uzyskał od Jagiełły zamek w Nidzicy, zamek w Ostródzie i zamek w Olsztynie. Janusz I zmarł w 1429 roku w Warszawie.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.