Janusz z Tuliszkowa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Janusz z Tuliszkowa

Janusz z Tuliszkowa – kasztelan kaliski, królewski dyplomata, uczestnik oblężenia Malborka, delegat na Sobór w Konstancji.

Życiorys

Legitymował się herbem Dryja. Urodził się jako syn kasztelana poznańskiego i starosty generalnego Wielkopolski. On sam uzyskał jedynie tytuł kasztelana kaliskiego. W czasach Władysława Jagiełły był królewskim dyplomatą. Uczestniczył m.in. w poselstwach do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.

W wojnie polsko-litewsko-krzyżackiej wziął udział w oblężeniu Malborka. Za oddanie królowi polskiemu przekazano mu do zarządzania Gdańsk. W 1411 roku udał się do Torunia, gdzie Polacy i Krzyżacy zawarli pokój. Po raz kolejny udał się do Horodla, gdzie zawarto kolejną unię polsko-litewską. Uczestniczył również w Soborze w Konstancji. Jego ostatnim poselstwem było udanie się do Wiednia, skąd już nie powrócił.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.