Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie

I Inauguracja JATW, źródło: olsztyn24 [24.06.2014]
I Inauguracja JATW, źródło: olsztyn24 [24.06.2014]
Data założenia: 2011 rok
Poziom szkoły: uczelnia publiczna/stowarzyszenie
Adres: 10-512 Olsztyn ul.Kopernika 45

Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie – jedna z trzech placówek edukacyjnych dla osób starszych z siedzibą w Olsztynie.

Historia

9 listopada 2011 roku w Klubie Osiedlowym "Akant" odbyło się zebranie założycielskie Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, w którym uczestniczyło 58 osób. 14 lutego 2012 roku Statut Akademii został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń. Jarocki UTW korzysta z bazy lokalowej Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP TWP w Warszawie.

Cele działalności

Do głównych zadań Jarockiej Akademii w Olsztynie należy:

 • Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu kultury, sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych
 • Aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego
 • Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
 • Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych
 • Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem
 • Organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu i kraju
 • Upowszechnianie wiedzy o Olsztynie i regionie

Zarząd

Skład Zarządu:

 • Prezes - Lidia Lejszo
 • Wiceprezes ds. organizacyjnych - Andrzej Postój
 • Wiceprezes ds. dydaktycznych - Małgorzata Żelazek
 • Sekretarz - Krystyna Bernat
 • Skarbnik - Jolita Sasin
 • Członkowie: Stefa Borysewicz, Kazimierz Lejszo, Zofia Tatulińska

Koła

Wykaz kół zainteresowań i ich liderów:

 • Ruch i taniec - lider Krystyna Bernat
 • Lektorat jęz. angielskiego - lider Łucja Gołębiewska
 • Basen - lider Stefan Borysewicz
 • Zespół wokalno-instrumentalny "Kantata" - lider Helena Martyniak
 • Zespół literacko-kabaretowy - lider Jadwiga Wiśniewska
 • Rękodzieło - lider Małgorzata Żelazek
 • Koło X Muzy - lider Olga Robaczewska
 • Spotkania ze sztuką - lider Elżbieta Sołowiej
 • Koło turystyczno-rowerowe - lider Kazimierz Miłowski
 • Nordic-walking - lider Krystyna Pelec
 • Koło komputerowe- lider Andrzej Postój
 • Zespół redakcyjny kroniki - Janina Mironiuk, Serenada Rydlewska
 • Kronika multimedialna - Andrzej Postój
 • Zumba Gold - lider Romualda Kościesza
 • Spotkania z psychologiem - lider Lidia Lejszo
 • Grupa wsparcia - lider Lidia Lejszo

Słuchacze

W lutym 2012 r. słuchaczami Jarockiego UTW w Olsztynie było 108 osób.

Ciekawostki

Patronat nad Stowarzyszeniem objął Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie WSP TWP.

Bibliografia

jatw.pl [24.06.2014]
oświata sanepid [24.06.2014]