Johann von Tieffen

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Johann von Tieffen

Johann von Tieffen, źródło: Hartknoch M. Christophori, Alte- und Neues Preussischer Historien, Francfurt und Leipzig, MDCLXXXIV (1684).
Johann von Tieffen, źródło: Hartknoch M. Christophori, Alte- und Neues Preussischer Historien, Francfurt und Leipzig, MDCLXXXIV (1684).
Data i miejsce śmierci 1498 roku
Lwów
Miejsce spoczynku Królewiec
Zawód XXXII wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Johann von Tieffen (zm. w 1498 roku we Lwowie) – XXXII wielki mistrz zakonu krzyżackiego.

Życiorys

Johann von Tieffen został wybrany wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego w 1489 roku. Jako lennik króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka złożył mu hołd w Radomiu. Następnie po śmierci Jagiellończyka w 1492 roku złożył hołd jego synowi Janowi Olbrachtowi.

Von Tieffen wziął udział w królewskiej wyprawie zbrojnej do Turcji. Przebywając we Lwowie, zachorował. Tam również zmarł w 1498 roku. Pochowany został w królewieckiej katedrze.

Bibliografia

M. Murinius, Kronika Mistrzów Pruskich, wstęp i oprac. Z. Nowak, Olsztyn 1989, s. 227.