Kapliczka w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczka w Braniewie – kapliczka przydrożna znajdująca się w Braniewie, datowana na początek XIX w., powiat braniewski.

Kapliczka w Braniewie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Braniewie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Kapliczka usytuowana przy dawnej drodze prowadzącej z Braniewa do Nowej Pasłęki, obecnie ul. Świętokrzyskiej.

Opis

Kapliczkę przydrożną, przy trakcie biegnącym do kościoła Krzyża Świętego (obecnie ul. Świętokrzyskiej), zbudowano na końcu XVIII lub początku XIX wieku. Kapliczka wzniesiona z cegły na planie prostokąta, w formie wysokiego słupa, otynkowana. Ścianka frontowa ujęta po bokach pilastrami. Na osi środkowej otwór wnęki zamknięty pełnym łukiem. Wewnątrz niej umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, o nieustalonym czasie powstania. Kapliczka zwieńczona trójkątnym tympanonem, oddzielonym od korpusu listwowym gzymsem, po którym znajduje się fryz arkadowy. Daszek dwuspadowy przekryty dachówką holenderką, zwieńczony prostym krzyżem. Kolorystyka kapliczki utrzymana w tonacji koloru niebieskiego i białego. Cechy architektoniczne i stylowe klasycyzmu wiążą tą kapliczkę z inną, skromniejszą, jaka powstała przy drodze prowadzącej do dawnego majątku i pałacu w Rudłowie.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Kapliczki warmińskie gmin Braniewo, Frombork i Młynary, „Tygiel”, nr 2-3, 2013.
Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [20.12.2013]