Kapliczka w Trękusie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczka w Trękusie – kapliczka przydrożna w Trękusie, datowana na 1792 r., powiat olsztyński, gmina Purda.

Kapliczka w Trękusie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka przydrożna w Trękusie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Kapliczka usytuowana na skrzyżowaniu dróg, w centrum wsi.

Opis

Kapliczka w Trękusie z 1792 r., usytuowana w środku wsi na rozwidleniu dróg do Kaborna i Bruchwałdu. Nietypowe otoczenie kapliczki poprzez cztery wiekowe i rozłożyste lipy dobrze oddaje charakter miejsc świętych. Kapliczka murowana z cegły i otynkowana, posadowiona wtórnie na cementowym, szerokim postumencie. Budowla w formie zwężającego się ku górze słupa, założonego na planie koła. W górnej partii nisze otwarte z trzech stron wydłużonymi zamkniętymi półkoliście przepruciami, w jednej z nich znajdowała się niegdyś stara ludowa Pieta (wg doniesień przeniesiona do kościoła w Klewkach). Kapliczkę nakrywa stożkowy daszek, pokryty dachówką holenderką, zwieńczony ażurowym krzyżem i osadzonym na kuli oraz chorągiewką wiatrową z datą roczną 1792. Kapliczka jest jedną z najstarszych i najciekawszych kapliczek na Warmii.

Bibliografia

Chłosta Jan, Maryjne kapliczki na Warmii, [w:] Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011.
Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.
Ogrodziński Władysław, Bez kropki nad i, [w:] Ta chwila olśnienia, Olsztyn 2006.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]