Kapliczki w Bartągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Bartągu – kapliczki, małe formy architektury sakralnej w Bartągu, powiat olsztyński, gmina Stawiguda.

Kapliczka w Bartągu. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Bartągu. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Bartagu. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Kapliczki znajdują się wzdłuż biegnącej przez wieś drogi.

Opis

W Bartągu i w okolicy wsi znajduje się pięć kapliczek. Najstarsza, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX w., znajduje się w centrum wsi przy dawnej szkole. Jest to budowla jednokondygnacyjna, tynkowana, nakryta dachem dwuspadowym. W trzech elewacjach głębokie wnęki arkadowe zamknięte łukiem pełnym. We frontowej, największej wnęce, znajduje się drewniana rzeźba Ukrzyżowanego o cechach ludowych.

Przy domu nr 11, w pobliżu skrzyżowania, znajduje się kapliczka z dwukierunkowym prześwitem latarni. Jest dwukondygnacyjna, opięta na narożach ceglanymi filarkami, o elewacjach podzielonych przez wnęki i gzymsy. W górnej kondygnacji prześwit z umieszczonym w środku krucyfiksem. Na dachu kute z żelaza elementy dekoracyjne – na narożach kwiatony, na osi chorągiewka zakończona krzyżem, z monogramem "IHS" i datą roczną 1889.

W pobliżu kapliczka o rozbudowanych formach architektonicznych, murowana z cegły licowej, zdobiona chorągiewką wiatrową.

Kapliczka przy kościele z 1897 r. Jest to budowla jednokondygnacyjna, z uskokowym cokołem, na którym widoczna jest data. Kapliczka z wysoką i głęboką wnęką w elewacji frontowej, w niej drewniana figura Marii z Dzieciątkiem. Zwieńczenie rozbudowane, opięte filarkami, podzielone ostrołukowymi blendami – we frontowej napis suplikacyjny: "Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie!".

Poza wsią, na rozdrożu do Rusi i Gągławek, dwukondygnacyjna kapliczka. W górnej kondygnacji prześwit z umieszczonym w środku krucyfiksem.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]