Kapliczki w Dorotowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Dorotowie – kapliczki w Dorotowie, datowane na XIX i XX w., powiat olsztyński, gmina Stawiguda.

Kapliczka w Dorotowie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Dorotowie. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Dorotowo – wieś w gminie Stawiguda.

Opis

We wsi znajdują się cztery kapliczki, w tym dwie poza zwartą zabudową. Są one usytuowane wzdłuż starej drogi, biegnącej przez wieś z Olsztyna do Olsztynka.

Od strony północnej pierwszą jest przydomowa kapliczka z dzwonniczką. Wzniesiona na przełomie XIX i XX w., została wtórnie otynkowana. W górnym prześwicie wisi zachowany dzwonek, świadczący o warmińskich praktykach dzwonienia, np. na Anioł Pański. Nieco dalej we wsi druga kapliczka z dzwonniczką, także z zachowanym dzwonkiem. Budowla murowana z czerwonej cegły licowej, wzniesiona także na przełomie XIX i XX w.

Trzecia kapliczka, przy starej drodze wjazdowej od południa, wzniesiona została w 1903 r. Charakteryzuje się nietypowym narożnym otwarciem. Czwarta kapliczka znajduje się przy gospodarstwie kolonijnym na południe od wsi. Te ostatnie kapliczki cechuje podobieństwo w zakresie murowania z czerwonej cegły licowej, formy dwukondygnacyjnej o węższej górnej kondygnacji i elewacjach z niewielkimi wnękami.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]