Kapliczki w Płoskini

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Płoskini – kapliczki w Płoskini, datowane na XIX i XX w., powiat braniewski, gmina Płoskinia.

Kapliczka w Płoskini. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Płoskini. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Płoskini. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Płoskinia – wieś w gminie Płoskinia, w powiecie braniewskim.

Opis

W granicach wsi znajduje się dziesięć kapliczek. Większość z nich usytuowana jest przy dwóch drogach, południowej i północnej, tworzących wiejską owalnicę. Wyjątek stanowi kapliczka murowana z cegły usytuowana bezpośrednio na terenie parceli kościelnej. Przy drodze południowej znajdują się trzy kapliczki, które prezentują zróżnicowane formy stylowe.

Ciekawą jest dwukondygnacyjna kapliczka z początku XIX w., wzniesiona na rzucie kwadratu. Jej korpus przedzielony jest, pomiędzy kondygnacjami z wnęką i z prześwitem, szerokim pasem tynku. Całość przekryta dwuspadowym dachem w układzie kalenicowym. W pewnym oddaleniu od niej znajduje się kapliczka z początku XX w., o wyraźnych cechach neogotyku. Stanowi ona wyraźny kontrast stylowy dla kapliczki przydomowej, która, jako budowla otynkowana i dwukondygnacyjna z prześwitem, przekryta jest daszkiem wielospadowym z chorągiewką z datą roczną 1863.

Dwie kapliczki przy drodze północnej, także odmienne stylowo. Jedna otynkowana i pobielona, wzniesiona na rzucie prostokąta. Druga ceglana, w formie wysokiego kondygnacyjnego słupa, z ostrołukowymi wnękami i blendami w elewacjach, zdobiona wykonanymi w cegle fryzami i niewielkimi płycinami w kształcie krzyża.

Cztery kapliczki znajdują się poza zwartą zabudową wsi. Jedna, o wyraźnych cechach silnej przebudowy, usytuowana na zachód od Płoskini, na miejscu, gdzie niegdyś istniało wybudowanie kolonijne. Druga kapliczka, w formie wysokiego tynkowanego słupa z wnęką o łuku odcinkowym, znajduje się przy drodze prowadzącej do zabudowań południowo-zachodnich. W jej sąsiedztwie rośnie lipa. Trzecia kapliczka położona przy drodze prowadzącej do Giedyl. Przy niej znajduje się, w drewnianym ogrodzeniu, grób. Czwarta kapliczka z dzwonniczką na kolonii wschodniej, trzykondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym, tynkowana, z niewielkimi wnękami i blendami umieszczonymi w elewacji frontowej i bocznych. W górnej kondygnacji znajduje się prześwit z zachowanym dzwonkiem.

Przy drodze do Czosnowa znajduje się kaplica domkowa, świadcząca o zamożności fundatorów.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]