Karl Roensch

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Karl Roensch

Karl Roensch.Źródło: J. Chłosta, Biografie Niemców z Prus Wschodnich: leksykon, Olsztyn 2010, s. 140.
Karl Roensch.
Źródło: J. Chłosta, Biografie Niemców z Prus Wschodnich: leksykon, Olsztyn 2010, s. 140.
Data i miejsce urodzenia 18 kwietnia 1859 r.
Apolda
Data i miejsce śmierci 16 czerwca 1921 r.
Bad Kissingen

Karl Roensch (ur. 18 kwietnia 1859 r. w Apoldzie, zm. 16 czerwca 1921 r. w Bad Kissingen w Niemczech) – przedsiębiorca, honorowy obywatel Olsztyna, przewodniczący Rady Miasta.

Życiorys

Był synem właściciela fabryki Bernharda. Po jego przedwczesnej śmierci przysposabiał się do zawodu kupca. Od 1884 r. mieszkał w Olsztynie. Zmarł podczas pobytu w sanatorium w Bad Kissingen. Został pochowany w Olsztynie na nieistniejącym już cmentarzu ewangelickim przy ul. Partyzantów.

Praca

Po kilku latach pracy jako kupiec i prokurent w fabryce maszyn w Halle w 1884 r. przeniósł się do Olsztyna i założył przy dzisiejszej ul. Lubelskiej fabrykę maszyn, odlewnię żelaza i kuźnię parową. W fabryce wytwarzano szeroki asortyment wyrobów niezbędnych w przemyśle i usługach różnych branż. Podczas drugiej wojny światowej zakład został podporządkowany przemysłowi zbrojeniowemu.

Działalność społeczna i kulturalna

Karl Roensch był jednym z aktywniejszych działaczy gospodarczych Prus Wschodnich i największym pracodawcą w mieście. Był m.in. przewodniczącym Towarzystwa Politechnicznego oraz Izby Handlowej.

W latach 1895-1919 był przewodniczącym Rady Miasta (radnym od 1890 r.) i najbliższym współpracownikiem cieszącego się dużą popularnością burmistrza Oskara Beliana.

W dużym stopniu to właśnie jego inicjatywie i zaangażowaniu miasto zawdzięcza założenie wodociągów i kanalizacji, budowę elektrowni i linii tramwajowej, powstanie Wyższej Szkoły Realnej i szkoły ludowej przy obecnej ul. Jagiellońskiej (ówczesna Wadanger Str.), wzniesienie nowego ratusza i zorganizowanie w 1910 r. wielkiej wystawy przemysłowej. Znany był też z działalności charytatywnej.

W dowód uznania w 1915 r. Rada Miasta nadała mu tytuł honorowego obywatela Olsztyna. Jego nazwiskiem nazwano też jedną z ulic, obecną ul. Lubelską, noszącą do 1945 r. nazwę Karl Roensch Str.

Ciekawostki

  • Jednym z najbardziej widocznych śladów po nim są występujące jeszcze w Olsztynie pokrywy kanałów z napisem Karl Roensch. Allenstein, produkowane w odlewni żelaza Maschinenfabrik - Karl Roensch & Co.
  • W styczniu 2003 r. odnaleziono kamień nagrobny Roenscha znajdujący się niegdyś na cmentarzu ewangelickim. Kamień leżał wśród sterty gruzu w zupełnie innej części miasta.
  • W dniu 3 października 2010 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta miasta Piotra Grzymowicza z rodziną Karla Roenscha mieszkającą obecnie w Badenii Wirtembergii w Niemczech.

Zobacz też

  • Rodzina Karla Roenscha z wizytą u prezydenta Olsztyna, materiał zamieszczony na stronie internetowej olsztyn24.com, dostęp 20.01.2015 r.
  • Karl Roensch, materiał zamieszczony na stronie internetowej de.wikipedia.org, dostęp 20.01.2015 r.

Bibliografia

Chłosta Jan, Biografie Niemców z Prus Wschodnich: leksykon, Olsztyn 2010, s. 140-142.
Piechocki Stanisław, Olsztyn magiczny, Olsztyn 2002, s. 145-146.