Kategoria hasła

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Oznaczenie haseł kategoriami zwiększa możlwości czytelników i twórców Encyklopedii w odnajdywaniu interesujacych ich treści, katalogowaniu i wzbodzacaniu zasobów zbioru. Dlatego uprzejmie prosimy o nadawanie hasłom kategorii. Pełny spis kategorii można znaleźć tutaj. Hasło może mieć wiele kategorii. Kategorię wstawia się wikikodem, który użyty wielokrotnie z różnymi nazwami nadaje hasłu kilka kategorii

[[Kategoria: Nazwa kategorii]]