Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu. Źródło: pisz.bil-wm.pl [11.06.2014.]
Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu. Źródło: pisz.bil-wm.pl [11.06.2014.]
Data założenia: wrzesień 2000 r.
Poziom szkoły: szkoła gimnazjalna
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Plac Daszyńskiego 9 A , 12-200 Pisz
Patron: Kardynał Stefan Wyszyński

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu – szkoła gimnazjalna w Piszu (powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie). Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Wiesława Jankiewicz.

Historia

Historia szkoły rozpoczęła się we wrześniu 2000 r., kiedy to powstał terenowy oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich "Agape" w Piszu. Dnia 1 września 2001 roku naukę w szkole rozpoczął pierwszy rocznik gimnazjalistów. Na mocy dekretu biskupa ełckiego Edwarda Samsela 10 grudnia 2001 r. szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum Katolickie. Dnia 23 lutego 2002 r. szkoła otrzymała imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Cele i zadania

Szkoła kształtuje w uczniach właściwe postawy patriotyczne, świadomość narodową i regionalną oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

Osiągnięcia

Gimnazjum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

  • w zakresie olimpiad i konkursów przedmiotowych uczniowie szkoły zostali laureatami m.in.: olimpiady biologicznej, chemicznej, matematycznej

Ciekawostki

Szkoła posiada swój własny hymn :
II. Cierpiał za prawdę i wiarę
Z godnością zawsze zwyciężał
Trwał niczym orzeł nad granią
Modlitwy używał oręża.
Ref. Tak jak orzeł się nie lękał...
III. Prowadź zatem Kardynale
Uczniów swoich rzesze wielkie
Niechaj mądrości słów Twoich ześle
Tej szkole - splendory wielkie.
Ref. Tak jak orzeł się nie lękał...
IV. Ludzie mądrzy i szlachetni
Spod Twych skrzydeł się wyłonią
Wiarą, wiedzą, patriotyzmem
Wszelkie zło świata przesłonią.
Ref. Tak jak orzeł się nie lękał
Słowa: Irena Rybak,
Współpraca: Katarzyna Sałata
Muzyka: Marine Sobolewska, Agata Rożniatowska

Bibliografia

pisz.bil-wm.pl [22.06.2014]
Zespół Szkół Katolickich][22.06.2014]