Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu

Data założenia: 01.09.2004 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: Plac Daszyńskiego 9 A , 12-200 Pisz
Patron: Kardynał Stefan Wyszyński

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu – liceum ogólnokształcące w Piszu (powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie). Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Wiesława Jankiewicz.

Historia

Historia szkoły rozpoczęła się 1 września 2004 r., kiedy to naukę podjął pierwszy rocznik uczniów liceum - wychowanków gimnazjum. 25 maja 2006 r. odbyły się uroczystości z okazji nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sierpniu 2008 r. nowym opiekunem duchowym został ksiądz kanonik Andrzej Zienkiewicz.

Cele i zadania

Szkoła kształtuje w uczniach właściwe postawy patriotyczne, świadomość narodową i regionalną oraz umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

  • w olimpiadach i konkursach przedmiotowych uczniowie szkoły zostali laureatami m.in.: olimpiady biologicznej, chemicznej,j. polskiego, matematycznej.

Ciekawostki

Przy szkole działa Szkolne Koło Caritas, które włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną.

Bibliografia

pisz.bil-wm.pl [22.06.2014]
zsk.pisz.pl[22.06.2014]
Pisz (gmina miejsko-wiejska)