Kleszczewo (gmina Wieliczki)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Kleszczewo

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olecki
Gmina Wieliczki
Liczba ludności (2010) 143
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Kleszczewo
Kleszczewo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kleszczewo
Kleszczewo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Kleszczewo (niem. Kleszöwen, od 1914 r. Kleschöwen, od 1938 r. Kleschen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko-gołdapskiego. W 2010 roku wieś liczyła 143 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Kleszczewo i Bartkowski Dwór. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Katarzyna Bokuniewicz[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na Pojezierzu Ełckim, nad rzeką Legą, 15 km na południe od Olecka i 7 km na południe od Wieliczek. Na południowy zachód od wsi do Legi uchodzi jej lewy dopływ Czarna. Las rozciągający się na wschód i północny wschód od Kleszczewa nazywany jest Kleszczewskim Borem.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów państwa Zakonu Krzyżackiego. W 1488 roku komtur Jerzy von Tieffen wydał przywilej na dobra służebne nad Legą. Miały one obejmować 45 łanów na magdeburskim. Odbiorcami nadania byli niejacy: Stanisław, Piotr, Jan Mikołajowicz, Długi Jan, Maćko, Bernard i Marcin, którzy zarazem zostali zobowiązani do wystawienia trzech służb zbrojnych. Z czasem dobra w Kleszczewie powiększyły się i w połowie XVI wieku obejmowały prawie 50 łanów. W XVIII wieku wieś zamieszkiwali wolni chłopi. Kleszczewo należało do parafii ewangelickiej w Wieliczkach.

Szkołę we wsi założono w pierwszej połowie XVIII wieku (około 1737–1740). W 1935 roku zatrudnionych w niej było dwóch nauczycieli, a w ośmiu klasach uczęszczało do niej ogółem 75 uczniów. Po II wojnie światowej szkołę uruchomiono ponownie we wrześniu 1945 roku jako jedną z pierwszych szkół w powiecie oleckim.

W pierwszej połowie lat 50. XX wieku we wsi utworzono spółdzielnię produkcyjną, a w 1957 roku powstało tutejsze kółko rolnicze. W latach 1954–1971 Kleszczewo było siedzibą gromady.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. – 247 osób
  • 1933 r. – 464 osoby
  • 1939 r. – 429 osób
  • 1988 r. – 148 osób

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Wieliczkach.

Zabytki

  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, przy drodze do Jelitek
  • zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Olecko. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1974.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Wojewódzka Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]
Strona Urzędu Gminy Wieliczki [05.12.2013]

Przypisy