Koło Łowieckie "Jeleń"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Jeleń" – jedno z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Wykaz aktualnych i byłych członków Koła liczy 105 nazwisk. Aktualnie prezesem Koła jest Zdzisław Kaczmarek, który funkcję tę sprawuje już trzecią kadencję (od 2005 r.). Łowczym Koła jest Krzysztof Gaszyk, skarbnikiem Zbigniew Rynkiewicz, a sekretarzem – Andrzej Grochowalski.

Historia

Koło Łowieckie "Jeleń" założono w 1956 r. Funkcjonowało ono pod nazwą Koła Łowieckiego nr 6. Członkami-założycielami byli: Leon Lewandowski (prezes), Bolesław Gabrys (łowczy), Leszek Paliński (sekretarz), Waldemar Krajewski (skarbnik), Wacław Fabiszewski, Andrzej Bonikowski, Ryszard Szypulski, Marian Ciupiński, Jan Raube i Bernard Jezierski.

Od momentu założenia Koło gospodarowało na trzech obwodach łowieckich: obwód w Nadleśnictwie Olsztynek, obwód w Nadleśnictwie Wichrowo oraz obwód w Nadleśnictwie Młynary, który w 1965 r. został przekazany na rzecz Koła "Szron". W 1965 r. Koło Łowieckie przyjęło nazwę "Jeleń".

Gospodarka

Koło Łowieckie "Jeleń" gospodaruje w dwóch obwodach łowieckich: nr 143 i nr 305, o łącznej powierzchni 13 991 ha. Koło uprawia ok. 10 ha poletek łowieckich, pozostawiając plony na pniu jako poletka zgryzowe. W okresie zimy dokarmia zwierzynę leśną, wykładając w stałych punktach dokarmiania paszę, głównie: ziemniaki, marchew, owies, kukurydzę, kapustę, buraki. Aby ograniczyć szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną Koło stosuje letnie dokarmianie dzików na pasach zaporowych oraz odstraszające środki chemiczne. Niestety pomimo tych zabiegów szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych są duże, a wypłata odszkodowań rolnikom pochłania znaczącą część budżetu Koła.

Zwierzyna występująca w obwodach podlegających Kołu Łowieckiemu "Jeleń" to przede wszystkim zwierzyna gruba. Zwierzyna drobna występuje marginalnie, bardzo nieliczna jest populacja zajęcy. Dzikie kaczki można spotkać jedynie na śródpolnych bagienkach. Nie występują bażanty. Liczna jest natomiast populacja lisów. Członkowie Koła polują na jelenie, sarny, dziki, natomiast nie polują na kuropatwy.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Jeleń"
Mierki 48d
11-015 Olsztynek
e-mail: jelenolsztyn@interia.pl

Bibliografia

Koło Łowieckie "Jeleń" [20.02.2015]
lowiecki.pl [20.02.2015]