Koło Łowieckie "Kormoran" w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Kormoran" w Olsztynie – jedno z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Koło zrzesza 71 członków. Funkcję prezesa Koła sprawuje Józef Pupel. W strukturze Koła wyodrębniono stanowisko łowczego (Marek Jałyński), skarbnika (Zenon Królak) i sekretarza (Jarosław Pawszyk).

Historia

Koło Łowieckie "Kormoran" w Olsztynie zostało założone 15 września 1952 r. Od początku jego siedziba mieściła się w Olsztynie. W pierwszych latach działalności Koło skupiało wyłącznie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, przede wszystkim z Komendy Wojewódzkiej Milicji. Od 1955 r. zaczęto przyjmować członków spoza środowiska funkcjonariuszy MO, głównie leśników i rolników. Największy napływ nowych członków odnotowano w latach 80.

Gospodarka

Od 1954 r. Koło Łowieckie "Kormoran" dzierżawi 2 obwody: nr 307 oraz nr 233. Obwód nr 307 położony jest w granicach powiatu ostródzkiego i obejmuje on 2 kompleksy leśne: Bednarecki Las i Dylewski Bór. Dominującym gatunkiem w drzewostanie tych lasów jest buk. Powierzchnia tego obwodu wynosi 9516 ha. Drugi obwód (nr 233) znajduje się w powiecie mrągowskim i obejmuje kompleksy leśne połączone z Puszczą Piską. Zajmuje on pow. 7955 ha.

Oba obwody są zasobne głównie w zwierzynę grubą, w przypadki której w latach 80. zaobserwowano spadek pogłowia. Zjawisku temu towarzyszył także ubytek zwierzyny drobnej. Obecnie widoczny jest wzrost populacji dzika i jelenia. W łowiskach obserwuje się także coraz więcej zająca i kuropatwy.

W ostatnich latach Koło podjęło próby introdukcji bażanta i kuropatwy. W obu obwodach występuje duża liczba drapieżników: lisów, jenotów, norek, kun oraz drapieżników skrzydlatych. Z tego względu członkowie Koła w ostatnich latach przystąpili do intensywnych polowań na lisy i jenoty. Sporadycznie występują daniele, muflony, wilki oraz rysie.

Koło nawiązało współpracę ze szkołami w Pietrzwałdzie, Rybnie i Kozłowie, w ramach której uczniowie uczestniczą w sadzeniu lasu, zbieraniu karmy dla zwierząt oraz dokarmianiu zwierzyny w okresie zimowym. W zamian za udzieloną pomoc dzieci otrzymują dofinansowanie do wycieczek oraz paczki w okresie Bożego Narodzenia. Co roku wraz z leśnikami Koło organizuje wspólne sadzenie lasu w obu dzierżawionych obwodach.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Kormoran" w Olsztynie
ul. Popiełuszki 3/6
10-696 Olsztyn

Bibliografia

sites.google.com [20.02.2015]