Kościół pw. św. Antoniego w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Kościół św. Antoniego w Braniewie.
© Mirosław Garniec

Kościół zbudowany w latach 1830-1837 według projektu Karola Fryderyka Schinkla i Wyższej Deputacji w Berlinie.

Położenie

Królewiecka 24
14-500 Braniewo

Opis

Kościół murowany, tynkowany, halowy, trójosiowy, późnoklasycystyczny z dwoma wieżami od frontu, zwrócony jest prezbiterium ku północy.

Nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Do 1946 r. był kościołem ewangelickim.

Od 1946 r. świątynia stała się kościołem parafialnym katolickim. Starosta braniewski przekazał go katolikom w styczniu 1946 roku. W czasie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski podjęto prace nad restauracją wnętrza kościoła i wykonano polichromie.

Nawy boczne są zabudowane dwiema kondygnacjami empor wspartych na filarach. Przy północnej ścianie znajduje się ambona, wykonana według starego projektu w latach 1936-1938.

Zabytki kościoła

 • Krucyfiks późnogotycki z falistym ramieniem poprzecznym nawiązującym do Drzewa Życia z ok. 1520 r., z symbolami ewangelistów w medalionach
 • Prospekt organowy późnoklasycystyczny
 • Chrzcielnica drewniana, rokokowa, ok. poł. XVIII
 • Dwa konfesjonały elektryczne z I poł. XIXw.
 • Obraz Ukamienowanie św. Szczepana z II poł. XVII w.
 • Biczowanie z pocz. XVIII w.
 • Monstrancja promienista z 1764 r. pochodząca z kościoła św. Trójcy w Braniewie, wg napisu wykonał ją Zrizewitz (Jan Zachariasz Krzyżewicz z Kurlandii)
 • Cztery świeczniki cynowe z XVIII w.

Pożar Kościoła

3 stycznia 2016 r. w Kościele św. Antoniego wybuchł groźny pożar. Po kilku godzinach intensywnej walki z ogniem pożar został ugaszony. Strażacy zapewniają, że udało się uratować dwie wieże kościelne i zabytkowe organy oraz część wyposażenia sakralnego. Kościół św. Antoniego niedawno przeszedł gruntowny remont. [1]

Multimedia

Zobacz też

Bibliografia

 1. Magdziarz Br., Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, t I, Święta Warmia, Olsztyn 1999.
 2. http://it.braniewo.pl/?page=91&lang=1&Kosciol-p.w.-sw.-Antoniego.html
 3. http://pieknywschod.pl/pl/wojewodztwa/podkarpackie/atrakcje-turystyczne/zabytki-i-muzea/44-zabytki-muzea/1075-kosciol-parafialny-p-w-sw-antoniego-w-braniewie
 4. http://naszawarmia.pl/61882,Braniewo-kosciol-sw-Antoniego.html

Przypisy

 1. http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/braniewo-plonie-kosciol-w-centrum-miasta-interweniuje-29-oddzialow-strazy/34fp72