Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku – zabytek architektury sakralnej wzniesiony pod koniec XIX wieku.

Fot. K. Romulewicz
Fot. K. Romulewicz
Fot. K. Romulewicz
Fot. K. Romulewicz

Położenie

Świątynia znajduje się w centrum Olsztynka, przy ul. Chopina. Miasto położone jest na terenie powiatu olsztyńskiego.

Historia

Pierwszy kościół katolicki, najprawdopodobniej dedykowany św. Piotrowi, został wybudowany w Olsztynku jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich, około 1343 r. W 1359 r. wymieniano go jako siedzibę parafii. Podczas reformacji, w roku 1526, przejęli go protestanci. Kościół ten został zniszczony w 1945 r., a po odbudowie przeprowadzonej w latach 1974-1977 zaadaptowano go na cele kulturalne. Obecnie znajduje się tam galeria sztuki Muzeum Budownictwa Ludowego.

W tym czasie nieliczni katolicy z tego terenu uczęszczali na msze do Gryźlin leżących na terenie katolickiej Warmii. Dopiero w 1868 r. ksiądz Juliusz Ambroży Albrecht odprawił w Olsztynku nabożeństwo dla tej wspólnoty. W 1883 r. biskup warmiński skierował do Olsztynka księdza Pawła Jedlinka, który podjął się wzniesienia katolickiej świątyni. Powstała ona do 1888 r., a jej konsekracji ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Brunona dokonał w dniu 26 września tego samego roku biskup Andrzej Thiel. W 1895 r. utworzono tu samodzielną parafię rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Opis

Jest to budowla murowana z czerwonej cegły, halowa, trójnawowa z wielobocznie zamkniętym sklepionym prezbiterium. Wzniesiono ją w stylu neogotyckim, na planie krzyża.

Od strony głównego wejścia znajduje się wysoka, kwadratowa wieża zakończona spiczastym, ostrosłupowym hełmem pokrytym miedzianą blachą. Ściany kościoła zostały oszkarpowane, a północną i południową zwieńczono szczytami schodkowymi. Całość przykryto dachami dwuspadowymi z dachówki ceramicznej.

Wyposażenie

Wystrój i wyposażenie kościoła jest dość skromne i głównie współczesne. Na szczególną uwagę zasługują: ambona, chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, ołtarze i figura św. Brunona.

Zobacz też

Olsztynek. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, materiał zamieszczony na stronie internetowej polskaniezwykla.pl [11.01.2014]

Bibliografia

650 lat Olsztynka, red. Wiesław Skrobot, Olsztynek 2009, Wydawnictwo Drwęca, s. 34.
Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz. T. 1, Święta Warmia, Olsztyn 1999, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej, s. 210.