Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Siedziba ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
Kierownik płk SG Wojciech Skowronek
Kontakt tel.: (89) 750-30-00

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej – organ administracji publicznej niezespolonej podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej oraz kontrolą ruchu granicznego. Komendant wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie utworzonego 16 maja 1991 r. na podstawie Zarządzenia nr 21 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 maja 1991 r.

Zadania

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej do głównych zadań Straży Granicznej należy:

 • ochrona granicy państwowej
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy, w tym wiz
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Służby Granicznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego[1]

Struktura

Strukturę organizacyjną Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej tworzy Komendant wraz z podległymi mu:

 • zastępcą Komendanta ds. granicznych
 • zastępcą Komendanta ds. logistycznych
 • głównym księgowym
 • wydziałami
 • placówkami

Kierownictwo

Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej jest płk SG Wojciech Skowronek.

Placówki

Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej podległe są następujące placówki znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

Przypisy

 1. Komenda Główna Straży Granicznej, Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Bibliografia

Komenda Główna Straży Granicznej, Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej [05.06.2014]

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Struktura organizacyjna [05.06.2014]