Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Siedziba ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
Kierownik Bogdan Wierzchowski[1]
Kontakt tel.: (089) 522 95 00

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Wraz z organem pomocniczym – Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – wykonuje zadania z zakresu zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. Podległy Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1230 i nr 153, poz. 1271, z 2003 r., nr 59, poz. 516)[2] oraz Ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, z 2003 r., nr 52, poz. 452)[3] do najważniejszych zadań Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie należy:

 • kierowanie Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 • organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • nadzór i kontrola komendantów powiatowych i miejskich PSP
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań realizowanych przez PSP

Struktura

W skład Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wchodzą:

 • kierujący nią Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, któremu podlegają bezpośrednio wydziały: Kontrolno-Rozpoznawczy, Organizacji i Nadzoru, Kadr, Finansów; oraz Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Obronnych
 • I zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta PSP kierujący wydziałami: Operacyjnym, Informatyki i Łączności oraz Ośrodkiem Szkolenia
 • II zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta PSP kierujący wydziałami: Technicznym i Kwatermistrzowskim

Jednostkami podległymi Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie są:

Komendant Wojewódzki PSP

 • st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki (3 października 2013 r. - 5 stycznia 2016 r.). W styczniu 2016 r. przeszedł na emeryturę po 34 latach służby. [5]
 • st. bryg. Mirosław Hołubowicz - p.o. od 6 stycznia 2016 r., stanowisko objął 5 marca 2016 r.[6]
 • Bogdan Wierzchowski - od 2 stycznia 2018 r. [7]


Przypisy

 1. http://olsztyn.wm.pl/486527,Bogdan-Wierzchowski-nowym-komendantem-wojewodzkim-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-ZDJECIA.html
 2. prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej [05.06.2014]
 3. prawo.legeo.pl Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [05.06.2014]
 4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie [05.06.2014]
 5. http://olsztyn.wm.pl/326505,Komendant-strazy-pozarnej-odszedl-na-emeryture-Tak-go-pozegnali-ZDJECIA.html
 6. http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,19725893,strazacy-z-warmii-i-mazur-maja-nowego-szefa.html
 7. http://olsztyn.wm.pl/486527,Bogdan-Wierzchowski-nowym-komendantem-wojewodzkim-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-ZDJECIA.html

Bibliografia

prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej [05.06.2014]

prawo.legeo.pl, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [05.06.2014]

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie [05.06.2014]