Konrad Smolarczyk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Konrad Smolarczyk

Data i miejsce urodzenia 1914 r.
Mikulczyce
Data śmierci II wojna światowa

Konrad Smolarczyk (ur. 25 listopada 1914 r. w Mikulczycach, zm. w czasie II wojny światowej) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech oraz szkoły polskiej w Olsztynie.

Życiorys

Urodził się w rodzinie śląskiej o tradycjach polskich. W lutym 1939 r. władze pruskie powołały go do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Został wcielony do Wehrmachtu i zginął podczas II wojny światowej.

Szkoła i wykształcenie

Uczył się w niemieckiej szkole ludowej w Mikulczycach. W 1929 r. podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Rogoźnie Wielkopolskim. W maju 1935 r. zdał egzamin dojrzałości, a dwa lata później zdobył kwalifikacje pedagogiczne.

Praca

Pracę nauczycielską rozpoczął w jednej ze szkół na Górnym Śląsku. W 1937 r. został wezwany do pracy w oświacie polskiej w Niemczech i uczył na kursach wieczorowych języka polskiego. Pracował również w Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkolnym na Śląsku Opolskim. W październiku 1938 r. został przeniesiony do pracy w Katolickiej Szkoły Polskiej w Olsztynie, gdzie pełnił obowiązki drugiego nauczyciela do lutego 1939 r.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Związku Polaków w Niemczech.

Ciekawostki

Korzystał ze stypendium Związku Obrony Kresów Zachodnich, będąc uczniem seminarium w Rogoźnie. Należał do Koła Uczniów Polskich pochodzących z Niemiec. Udzielał się w chórze i drużynie sportowej.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.