Krzyż drewniany z Arma Christi w Wilimach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Krzyż drewniany z Arma Christi w Wilimach – krzyż przydrożny, datowany na 1932 r., powiat olsztyński, gmina Biskupiec.

Krzyż z Arma Christi w Wilimach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Krzyż z Arma Christi w Wilimach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Krzyż przydrożny znajdujący się poza zwartą zabudową wsi Wilimy, przy drodze w kierunku Czerwonki.

Opis

Wysoki krzyż drewniany o cechach ludowych. Jest wiernym odtworzeniem niegdyś istniejącego. Zakończenia ramion potraktowane dekoracyjnie. Zauważalne są charakterystyczne elementy zdobnicze w postaci imitacji gałek na zakończeniach ramion, z zatkniętymi na poprzecznicy chorągiewkami wiatrowymi. Na górnym ramieniu zaś zatknięta została chorągiewka wiatrowa z datą roczną 1932, zwieńczona dodatkowo plakietą z monogramem JHS.

Na przecięciu ramion zawieszono płaską, prostokątną skrzynię, w której zostały przybite, bez wyraźnej kolejności, emblematy Męki Pańskiej. Centralnym elementem skrzyni jest cynowa pasyjka, pod której ramionami umieszczono cynowe postacie Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Wokół znajdują się różne emblematy, bez zachowania kolejności. Wśród nich można wyróżnić: drabinę, dzban z octem, włócznię, kolumnę biczowania, bicz, purpurowy płaszcz, koguta, obcęgi, rękawicę, kości do gry, weraikon, kielich, młotek, trzcinę z gąbką, grotę grobową. Na Warmii, w różnych jej częściach, można odnotować inne przykłady krzyży, na których umieszczono narzędzia Męki Pańskiej.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Soduła Adam, Drewniane krzyże i kapliczki Warmii, „Przydrożne Pomniki Przeszłości”, red. A. Scheer, Świdnica 1998.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]