Krzysztof von Gersdorf

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Krzysztof von Gersdorf

Krzysztof von Gersdorf – rycerz, poseł, możny na dworze węgierskiego króla Zygmunta Luksemburczyka, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Podczas bitwy pod Grunwaldem dowodził chorągwią świętego Jerzego, pod którą walczyli wówczas zagraniczni goście zakonu krzyżackiego. Kronikarz Długosz napisał, że pod koniec bitwy Krzysztof von Gersdorf wolał z honorem dostać się do niewoli, niż haniebnie uciekać. Krzysztof von Gersdorf razem z czterdziestoma towarzyszami broni miał zabiec drogę polskiemu rycerzowi Przedpełkowi Kopidłowskiemu, po czym paść na kolana i oddać sztandar. Został wzięty do niewoli. Król nie pozwolił na uwolnienie go, tak jak to się stało w przypadku innych, którzy pod przysięgą mieli stawić się jako jeńcy w Krakowie.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.