LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"
Rok założenia 2007
Siedziba ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
Profil działalności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kontakt tel. 89 674 04 85, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
KRS 0000283938


LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia" – dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Działalność stowarzyszenia obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin położonych na Warmii i Mazurach: gminę Barczewo, gminę Biskupiec, minę Kolno, gminę Olsztynek, gminę Purda, gminę Sorkwity, gminę Stawiguda. Głównym celem LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia" jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią na terenie wspomnianych gmin 98,94% powierzchni. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Tomasz Piłat.

Historia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" zostało wpisane do krajowego rejestru stowarzyszeń 10 lipca 2007 roku.

Niemal dwa lata później – 12 czerwca 2009 roku – LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia" podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę 9 653 744 złotych.

Od 1 stycznia 2010 roku jest realizowany przez stowarzyszenie projekt "Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway". Zakończenie realizacji projektu jest zaplanowane na grudzień 2014 roku.

W okresie od lipca do grudnia 2012 roku LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia" realizowało projekt ANIMACJA–INSPIRACJA–EDUKACJA, którego celem było stworzenie aktywnej i kompetentnej grupy liderów lokalnych podejmujących działania na rzecz integracji i rozwoju obszaru 7 gmin położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: gminy Barczewo, gminy Biskupiec, gminy Kolno, gminy Olsztynek, gminy Purda, gminy Sorkwity oraz gminy Stawiguda.

Ramowy harmonogram projektu ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA:

 • Lipiec–sierpień 2012 -– spotkania z animatorami i doradcami
 • Wrzesień–październik 2012 – cykl szkoleń i warsztatów dla liderów:
  • szkolenie na temat możliwości finansowania różnego typu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
  • szkolenie z zakresu samodzielnego tworzenia wniosków o dofinansowywanie projektów
  • szkolenie z zakresu zasad współpracy z mediami oraz skutecznej promocji podejmowanych działań
 • Wrzesień–październik 2012 – wizyty studyjne wraz z warsztatami:
  • Spółdzielnia Socjalna "Stara Szkoła" w Prostkach
  • Jędrychowo – "Wioska jak u babci"
 • Listopad 2012 – wsparcie organizacji i realizacji integracyjnych inicjatyw lokalnych
 • Grudzień 2012 – Forum Liderów Południowej Warmii

Statut

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" działa w oparciu o statut, który reguluje m.in. takie kwestie jak: cele stowarzyszenia, działania podejmowane przez stowarzyszenie, zarząd stowarzyszenia (a także sposób jego wyboru), określa kto może zostać członkiem stowarzyszenia, a także odnosi się do majątku stowarzyszenia.

Cele

Celem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia" jest podejmowanie działań w następujących zakresach:

 • podejmowanie działań stymulujących zrównoważony rozwój terenów wiejskich
 • sprawniejsze wykorzystywanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich
 • poprawa konkurencyjności terenów wiejskich jako miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • aktywizacja lokalnych środowisk
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej
 • poprawa życia na obszarach wiejskich
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego
 • podejmowanie działań promocyjnych i informacyjnych

Zarząd

Formy działalności

12 czerwca 2009 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach LSR możliwe jest otrzymanie dofinansowania takich operacji jak:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wnioski można składać na działania nierolnicze, których prowadzenie związane jest z gospodarstwem. Wnioskowana wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100 000 złotych.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – to działania skierowane do osób chcących lub prowadzących działalność gospodarczą. Wnioski można składać na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw. Wysokość wnioskowanej pomocy może wynosić od 100 000 złotych do 300 000 złotych.
 • Odnowa i rozwój wsi – działanie skierowane do organizacji pozarządowych o statusie OPP, Kościołów i związków wyznaniowych. W ramach tego działania można dofinansować takie projekty jak: budowy, remonty, modernizacja infrastruktury publicznej. Kwota wnioskowana wynosi co najmniej 25 000 złotych.
 • Małe projekty – to działanie skierowane do osób fizycznych, organizacji pozarządowych posiadających KRS oraz jst. Dofinansowane mogą zostać inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby. Wnioskowana wysokość pomocy nie powinna przekraczać 25 000 złotych.

Dodatkowo, LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia" realizuje projekt "Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern European Gateway", którego celem jest stworzenie nowoczesnego produktu "LCOI System" mającego służyć do komunikowania biznesowego, dotarcia i pozyskiwania klientów, kojarzenia partnerów oraz uzyskania niezbędnych informacji o rynkach inwestycyjnych i zbytu.

Od 2012 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" jest inicjatorem Forum Liderów Południowej Warmii, w którym uczestniczą osoby aktywne, działające na rzecz lokalnych środowisk. Co roku w ramach tej imprezy organizowane są warsztaty, dyskusje czy prace w grupie. I Forum Liderów Południowej Warmii odbyło się 8 grudnia 2012 roku. Kolejne edycje miały miejsce w dniach 29–30 czerwca 2013 roku oraz 10–11 maja 2014 roku.

Pozostałe działania podejmowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia "Południowa Warmia":

 • prowadzenie szkoleń i warsztatów
 • tworzenie punktów konsultingowych i doradczych m.in. z zakresu Funduszy Europejskich
 • inicjowanie spotkań lokalnych społeczności w celu ich aktywizacji i konsolidacji
 • organizowanie wystaw artystycznych promujących młodych lokalnych artystów
 • promowanie lokalnej twórczości

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [15.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [15.06.2014]
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" [15.06.2014]
Oficjalna Strona Gminy Stawiguda [15.06.2014]